Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Design
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älä ammu vies­tin­tuo­jaa – Iit­ta­lan tuore brändi kertoo halusta uu­dis­tua

14.02.2024 06:00 5
Intohimosta innovaatioon – Kahden veljeksen kiinnostus kelloja kohtaan synnytti perheyrityksen, joka uudistaa markkinoita
Mainos Havu Watches

In­to­hi­mos­ta in­no­vaa­tioon – Kahden vel­jek­sen kiin­nos­tus kelloja kohtaan syn­nyt­ti per­hey­ri­tyk­sen, joka uu­dis­taa mark­ki­noi­ta

10.02.2023 06:00
Hiukkavaarassa sijaitsevan perheen harmonisessa ja sykähdyttävässä kodissa vintage ja moderni design toimivat saumattomasti yhteen

Hiuk­ka­vaa­ras­sa si­jait­se­van perheen har­mo­ni­ses­sa ja sy­käh­dyt­tä­väs­sä kodissa vintage ja moderni design toi­mi­vat sau­mat­to­mas­ti yhteen

04.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Marttiinin puukkotehtaan tarina Rovaniemellä päättyi, kun Heikki Alakulppi sulki oven perässään – nyt Alakulppi uudistaa puukkoperinnettä omassa yrityksessään

Mart­tii­nin puuk­ko­teh­taan tarina Ro­va­nie­mel­lä päät­tyi, kun Heikki Ala­kulp­pi sulki oven pe­räs­sään – nyt Ala­kulp­pi uu­dis­taa puuk­ko­pe­rin­net­tä omassa yri­tyk­ses­sään

08.01.2023 12:15 11
Tilaajille
Pikisaareen avattiin uusi muotoilun designmyymälä – "Haluamme tuoda kaikin mahdollisin tavoin pohjoissuomalaista muotoilua näkyväksi ja kuuluvaksi"

Pi­ki­saa­reen avat­tiin uusi muo­toi­lun de­sign­myy­mä­lä – "Ha­luam­me tuoda kaikin mah­dol­li­sin tavoin poh­jois­suo­ma­lais­ta muo­toi­lua nä­ky­väk­si ja kuu­lu­vak­si"

20.12.2022 17:20 2
Pienet teot, valtava vaikutus – Vuoden Designteko -palkittu oululainen Oikiat Design Oy haluaa muuttaa maailmaa Vaatelaastari-innovaatiollaan

Pienet teot, valtava vai­ku­tus – ­Vuo­den De­sign­te­ko -pal­kit­tu ou­lu­lai­nen Oikiat Design Oy haluaa muuttaa maail­maa Vaa­te­laas­ta­ri-in­no­vaa­tiol­laan

24.11.2022 14:40
Tilaajille
Oulun Pikisaareen Vanhalle Villatehtaalle avautuvasta Proton muotoilukeskuksesta halutaan kohtaamispaikka yleisölle ja muotoilijoille

Oulun Pi­ki­saa­reen Van­hal­le Vil­la­teh­taal­le avau­tu­vas­ta Proton muo­toi­lu­kes­kuk­ses­ta ha­lu­taan koh­taa­mis­paik­ka ylei­söl­le ja muo­toi­li­joil­le

06.10.2022 08:42
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Anu Pentik tekee yhä töitä kädet savessa: "Olen tehnyt savea jo yli 60 vuotta, mutta minusta tuntuu kuin olisin vasta alussa"

80 vuotta täyt­tä­vä Anu Pentik tekee yhä töitä kädet sa­ves­sa: "Olen tehnyt savea jo yli 60 vuotta, mutta minusta tuntuu kuin olisin vasta alussa"

01.08.2022 19:00 1
Tilaajille
Pallotuolilla maailmalle, muttei suinkaan oleilemaan – 90-vuotias Eero Aarnio työstää parhaillaankin "elämänsä parasta lepotuolia"

Pal­lo­tuo­lil­la maail­mal­le, muttei suin­kaan olei­le­maan – 90-vuo­tias Eero Aarnio työstää par­hail­laan­kin "e­lä­män­sä parasta le­po­tuo­lia"

20.07.2022 12:00
Tilaajille
Kure muutti uusiin tiloihin Pekuriin – Kotimaisia brändejä edustava liike sai alkunsa nuorten yrittäjien kapinasta kertakäyttökulttuuria vastaan
Mainos kure

Kure muutti uusiin ti­loi­hin Pe­ku­riin – Ko­ti­mai­sia brän­de­jä edus­ta­va liike sai alkunsa nuorten yrit­tä­jien ka­pi­nas­ta ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ria vastaan

09.06.2022 06:00
Oululainen tv-julkkis Matti Laasonen on yksi vanhoihin esineisiin hurahtaneista – "Joskus alkaa keulimaan, kun näen jotain erityisen kiinnostavaa"

Ou­lu­lai­nen tv-julk­kis Matti Laa­so­nen on yksi van­hoi­hin esi­nei­siin hu­rah­ta­neis­ta – "­Jos­kus alkaa keu­li­maan, kun näen jotain eri­tyi­sen kiin­nos­ta­vaa"

24.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Suomalaista designia myyvän Kuren perustajat valittiin Oulun ammattikorkeakoulun vuoden alumneiksi

Suo­ma­lais­ta de­sig­nia myyvän Kuren pe­rus­ta­jat va­lit­tiin Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun vuoden alum­neik­si

03.12.2020 15:48 2
Karoliina Erkinjuntti haluaa ottaa kuoseillaan kantaa: "Myös suunnittelijalla on mahdollisuus ja jopa vastuu edistää maailmaa"

Ka­ro­lii­na Er­kin­junt­ti haluaa ottaa kuo­seil­laan kantaa: "Myös suun­nit­te­li­jal­la on mah­dol­li­suus ja jopa vastuu edistää maail­maa"

01.07.2020 19:00
Tilaajille