Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Club Teatria
Velkoja haki Oulun Tapahtumia konkurssiin, mutta veti hakemuksen pois – Yhtiö sinnittelee eteenpäin vaikeassa tilanteessa, kun Teatrialta puuttuvat omat tilat

Velkoja haki Oulun Ta­pah­tu­mia kon­kurs­siin, mutta veti ha­ke­muk­sen pois – Yhtiö sin­nit­te­lee eteen­päin vai­keas­sa ti­lan­tees­sa, kun Teat­rial­ta puut­tu­vat omat tilat

06.12.2023 17:00 5
Tilaajille
Teatrian Nallikarin suunnitelmat seisovat – tonttivaraus päättyi jo kesäkuussa eikä rakennushankkeen etenemisestä ole kerrottu

Teat­rian Nal­li­ka­rin suun­ni­tel­mat sei­so­vat – tont­ti­va­raus päättyi jo ke­sä­kuus­sa eikä ra­ken­nus­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ole ker­rot­tu

01.02.2023 06:10 37
Club Teatrian uusien tilojen rakennustyöt alkavat Nallikarissa luultavasti kesän aikana – keikalle pääsee ensi vuoden syksyllä

Club Teat­rian uusien tilojen ra­ken­nus­työt alkavat Nal­li­ka­ris­sa luul­ta­vas­ti kesän aikana – kei­kal­le pääsee ensi vuoden syk­syl­lä

16.05.2022 15:11 11
Tilaajille
"Wasp soitti kerran niin kovalla, että lahkeet lepattivat" – Kiertolaiseksi joutuva Teatria on tarjonnut ennen muuta musiikkielämyksiä, myös Nokian yt-neuvotteluiden kylmä kyyti muistetaan

"Wasp soitti kerran niin ko­val­la, että lahkeet le­pat­ti­vat" – Kier­to­lai­sek­si joutuva Teatria on tar­jon­nut ennen muuta mu­siik­kie­lä­myk­siä, myös Nokian yt-neu­vot­te­lui­den kylmä kyyti muis­te­taan

26.03.2022 15:30 1
Tilaajille
Kerro meille, millaisia muistoja sinulla juhlimisesta Teatrialla

Kerro meille, mil­lai­sia muis­to­ja sinulla juh­li­mi­ses­ta Teat­rial­la

21.03.2022 09:23 24
Club Teatria joutuu lähtemään nykyisistä tiloistaan Limingantullissa – keikkoja järjestetään vaihtoehtoisissa tiloissa

Club Teatria joutuu läh­te­mään ny­kyi­sis­tä ti­lois­taan Li­min­gan­tul­lis­sa – keik­ko­ja jär­jes­te­tään vaih­toeh­toi­sis­sa ti­lois­sa

20.03.2022 17:34 18
Tilaajille
Club Teatria hakee tonttivaraukselle Nallikarissa jatkoaikaa – hanke on viivästynyt koronan ja kustannusten nousun vuoksi

Club Teatria hakee tont­ti­va­rauk­sel­le Nal­li­ka­ris­sa jat­koai­kaa – hanke on vii­väs­ty­nyt koronan ja kus­tan­nus­ten nousun vuoksi

09.11.2021 19:00 9
Tilaajille
Keikat siirtyvät jälleen: Lamb Of God ja Kreator konsertoivat Oulussa marraskuussa 2022

Keikat siir­ty­vät jäl­leen: Lamb Of God ja Kreator kon­ser­toi­vat Oulussa mar­ras­kuus­sa 2022

27.10.2021 22:41
Livekeikat vauhdilla liikkeelle, yleisö seuraa hitaammin perässä – 45 Specialin Ilpo Sulkala: "Enää emme hypi rokottamattomien pillin mukaan"

Li­ve­kei­kat vauh­dil­la liik­keel­le, yleisö seuraa hi­taam­min perässä – 45 Spe­cia­lin Ilpo Sul­ka­la: "Enää emme hypi ro­kot­ta­mat­to­mien pillin mukaan"

20.10.2021 09:50 30
Tilaajille
Arvio: Karhukopla villitsi kansaa Oulussa – Ursus Factory veti onnistuneen keikan Teatrialla

Arvio: Kar­hu­kop­la vil­lit­si kansaa Oulussa – Ursus Factory veti on­nis­tu­neen keikan Teat­rial­la

16.10.2021 17:50
Tilaajille
Mitä hyötyä on koronapassista? Selvitimme Oulun terveysjohtajan sekä tapahtuma-alan ammattilaisen näkemykset

Mitä hyötyä on ko­ro­na­pas­sis­ta? Sel­vi­tim­me Oulun ter­veys­joh­ta­jan sekä ta­pah­tu­ma-alan am­mat­ti­lai­sen nä­ke­myk­set

23.09.2021 14:00 5
Tilaajille
Club Teatria siirtää ja peruu alkusyksyn keikkoja

Club Teatria siirtää ja peruu al­ku­syk­syn keik­ko­ja

07.09.2021 10:26 3
Tapahtumien turvavälien poistumislupaukset herättävät oululaisissa tapahtumajärjestäjissä toivoa – "Nyt on kuulunut pitkään sitä 'vielä hetki, vielä hetki' -puhetta"

Ta­pah­tu­mien tur­va­vä­lien pois­tu­mis­lu­pauk­set he­rät­tä­vät ou­lu­lai­sis­sa ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jis­sä toivoa – "Nyt on kuu­lu­nut pitkään sitä 'vielä hetki, vielä hetki' -pu­het­ta"

19.08.2021 17:38 9
Tilaajille
Nightwish otti Oulun Club Teatrialta varaslähdön maailmankiertueelleen – varsinainen startti on perjantai-iltana Qstockissa

Night­wish otti Oulun Club Teat­rial­ta va­ras­läh­dön maail­man­kier­tueel­leen – var­si­nai­nen startti on per­jan­tai-il­ta­na Qstoc­kis­sa

29.07.2021 15:30 1
Tilaajille
HS: Nightwish soitti eilen ”salakeikan” Oulun Teatrialla – katsomassa oli yli 3 000 ihmistä

HS: Night­wish soitti eilen ”sa­la­kei­kan” Oulun Teat­rial­la – kat­so­mas­sa oli yli 3 000 ihmistä

29.07.2021 07:40 34
KIITOS ETTÄ -hyväntekeväisyyskonsertti siirtyy toistamiseen – James Bluntin tähdittämä konsertti ohjelmassa kesäkuussa 2022

KIITOS ETTÄ -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti siirtyy tois­ta­mi­seen – James Bluntin täh­dit­tä­mä kon­sert­ti oh­jel­mas­sa ke­sä­kuus­sa 2022

30.04.2021 13:57
Työt kielletty -kampanja kerää lahjoituksia koronaepidemian kurittamille tapahtuma-alan työntekijöille: "Olemme tilanteessa, jossa ihmisiltä ei ole kadonnut pelkästään työ vaan kokonainen toimiala"

Työt kiel­let­ty -kam­pan­ja kerää lah­joi­tuk­sia ko­ro­nae­pi­de­mian ku­rit­ta­mil­le ta­pah­tu­ma-alan työn­te­ki­jöil­le: "Olemme ti­lan­tees­sa, jossa ih­mi­sil­tä ei ole ka­don­nut pel­käs­tään työ vaan ko­ko­nai­nen toi­mia­la"

12.03.2021 16:30 4
Tilaajille
Oulun Tapahtumat  avaa osakeannin, jolla tuetaan Club Teatriaa

Oulun Ta­pah­tu­mat avaa osa­kean­nin, jolla tuetaan Club Teat­riaa

27.11.2020 08:04
Club Teatria siirtää keikkoja joulukuun ensimmäiseltä viikonlopulta – "Keikkakalenteria tarkastellaan viikko kerrallaan"

Club Teatria siirtää keik­ko­ja jou­lu­kuun en­sim­mäi­sel­tä vii­kon­lo­pul­ta – "Keik­ka­ka­len­te­ria tar­kas­tel­laan viikko ker­ral­laan"

18.11.2020 13:21 1
Jarkko Aholan konsertti Club Teatrialla siirtyy marraskuulta toukokuulle Oulun ja Lapin koronatilanteiden vuoksi

Jarkko Aholan kon­sert­ti Club Teat­rial­la siirtyy mar­ras­kuul­ta tou­ko­kuul­le Oulun ja Lapin ko­ro­na­ti­lan­tei­den vuoksi

12.11.2020 13:54