Club Teatria

Club Teatria siirtää ja peruu al­ku­syk­syn keik­ko­ja

07.09.2021 10:26 3

Ta­pah­tu­mien tur­va­vä­lien pois­tu­mis­lu­pauk­set he­rät­tä­vät ou­lu­lai­sis­sa ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jis­sä toivoa – "Nyt on kuu­lu­nut pitkään sitä 'vielä hetki, vielä hetki' -pu­het­ta"

19.08.2021 17:38 9
Tilaajille

Night­wish otti Oulun Club Teat­rial­ta va­ras­läh­dön maail­man­kier­tueel­leen – var­si­nai­nen startti on per­jan­tai-il­ta­na Qstoc­kis­sa

29.07.2021 15:30 1
Tilaajille

HS: Night­wish soitti eilen ”sa­la­kei­kan” Oulun Teat­rial­la – kat­so­mas­sa oli yli 3 000 ihmistä

29.07.2021 07:40 34

KIITOS ETTÄ -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti siirtyy tois­ta­mi­seen – James Bluntin täh­dit­tä­mä kon­sert­ti oh­jel­mas­sa ke­sä­kuus­sa 2022

30.04.2021 13:57

Työt kiel­let­ty -kam­pan­ja kerää lah­joi­tuk­sia ko­ro­na­epi­de­mian ku­rit­ta­mil­le ta­pah­tu­ma-alan työn­te­ki­jöil­le: "Olemme ti­lan­tees­sa, jossa ih­mi­sil­tä ei ole ka­don­nut pel­käs­tään työ vaan ko­ko­nai­nen toi­mia­la"

12.03.2021 16:30 4
Tilaajille

Oulun Ta­pah­tu­mat avaa osa­kean­nin, jolla tuetaan Club Teat­riaa

27.11.2020 08:04

Club Teatria siirtää keik­ko­ja jou­lu­kuun en­sim­mäi­sel­tä vii­kon­lo­pul­ta – "Keik­ka­ka­len­te­ria tar­kas­tel­laan viikko ker­ral­laan"

18.11.2020 13:21 1

Jarkko Aholan kon­sert­ti Club Teat­rial­la siirtyy mar­ras­kuul­ta tou­ko­kuul­le Oulun ja Lapin ko­ro­na­ti­lan­tei­den vuoksi

12.11.2020 13:54

Club Teatria siirtää mar­ras­kuun keik­ko­ja ko­ro­na­ti­lan­teen takia – "Kum­pi­kin ilta on ollut tähän ajan hetkeen poik­keuk­sel­li­sen suo­sit­tu"

10.11.2020 13:32

Nal­li­ka­riin ra­ken­ta­van Club Teat­rian taus­ta­yh­tiöil­lä tap­piol­li­sia vuosia ja mak­su­häi­riöi­tä – "Juuri kun saimme yri­tyk­sen len­toon, tuli korona"

03.11.2020 06:51
Tilaajille

Club Teat­rian tarina saa jatkoa Nal­li­ka­ris­sa – keik­ka­pai­kan matka li­ha­pak­kaa­mos­ta Poh­jo­lan Ri­vie­ral­le on ollut pitkä ja värikäs

23.10.2020 18:01 11
Tilaajille

Nal­li­ka­rin Club Teat­rian suun­nit­te­lu al­ka­mas­sa – muuttoa suun­ni­tel­laan syys­kuu­hun 2022

20.10.2020 15:04
Tilaajille

Teatria siirtää kaikki lo­ka­kuun keikat tu­le­vai­suu­teen – taus­tal­la ajatus "kolmen viikon skarp­pauk­ses­ta"

15.10.2020 11:45 3

Child­ren of Bo­do­mis­ta tun­ne­tun Alexi Laihon uusi bändi Teat­rial­le

02.10.2020 14:01

Ko­ti­mai­sen popin ja rockin kär­ki­ni­miä Teat­rial­la Lo­ka­kuus­sa

28.09.2020 13:51 1

OSAKO jär­jes­tää lu­ku­vuo­den ava­jais­juh­lat eri­tyi­sin tur­va­jär­jes­te­lyin – päi­väl­lä oh­jel­mas­sa ollut Mes­su­ky­lä siirtyy myö­hem­pään ajan­koh­taan

31.08.2020 13:05 3

Ovien sul­ke­mi­nen oli kova pommi Club Teat­rial­le, joka ta­lous­vai­keuk­sien jälkeen suun­nit­te­li jopa laa­jen­tu­mis­ta: "Syn­kis­te­lyn jälkeen on ta­pah­tu­nut jo paljon hy­vää­kin"

19.05.2020 17:17
Tilaajille