Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Boris Johnson
BBC: Boris Johnson väittää Putinin uhanneen häntä ohjusiskulla ennen hyökkäystä Ukrainaan

BBC: Boris Johnson väittää Putinin uhan­neen häntä oh­jus­is­kul­la ennen hyök­käys­tä Uk­rai­naan

30.01.2023 06:23 5
BBC: Johnson jättäytyi ulos pääministerikisasta

BBC: Johnson jät­täy­tyi ulos pää­mi­nis­te­ri­ki­sas­ta

23.10.2022 23:56 2
Talouskriisin keskellä kärvisteleviä brittejä poliittinen draama ei huvita – "Moni kokee, että Britannia nähdään naurettavana"

Ta­lous­krii­sin kes­kel­lä kär­vis­te­le­viä brit­te­jä po­liit­ti­nen draama ei huvita – "Moni kokee, että Bri­tan­nia nähdään nau­ret­ta­va­na"

21.10.2022 19:11 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man kei­kut­ta­jat ja Suomi

10.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Analyysi: Boris Johnson jätti jälkeensä sotkun, mutta Suomessa hänen ulkopoliittista suoraviivaisuuttaan arvostetaan – "Toivottavasti hän menee nyt pitkälle puutarhanhoitolomalle"

Ana­lyy­si: Boris Johnson jätti jäl­keen­sä sotkun, mutta Suo­mes­sa hänen ul­ko­po­liit­tis­ta suo­ra­vii­vai­suut­taan ar­vos­te­taan – "Toi­vot­ta­vas­ti hän menee nyt pit­käl­le puu­tar­han­hoi­to­lo­mal­le"

08.07.2022 11:10 8
Tilaajille
Boris Johnson erosi konservatiivipuolueen johdosta – haluaa jatkaa pääministerinä syksyyn asti

Boris Johnson erosi kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta – haluaa jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn asti

07.07.2022 15:16 9
Kun katseet ovat Ukrainassa, voi jäädä huomaamatta, että myös Euroopan toisella laidalla kytee väkivalta
Kolumni

Kun katseet ovat Uk­rai­nas­sa, voi jäädä huo­maa­mat­ta, että myös Eu­roo­pan toi­sel­la lai­dal­la kytee vä­ki­val­ta

11.06.2022 16:00 9
Tilaajille
Britannian pääministeri Boris Johnson on voittanut konservatiivipuolueen epäluottamusäänestyksen

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson on voit­ta­nut kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen epä­luot­ta­mus­ää­nes­tyk­sen

06.06.2022 23:57 6
Näkökulma: Boris Johnson näkee itsessään 2020-luvun Winston Churchillin – ja se on nyt Suomelle suureksi siunaukseksi

Nä­kö­kul­ma: Boris Johnson näkee it­ses­sään 2020-lu­vun Winston Churc­hil­lin – ja se on nyt Suo­mel­le suu­rek­si siu­nauk­sek­si

11.05.2022 22:21 14
Tilaajille
Britannia ja Suomi sitoutuvat auttamaan toisiaan sekä sotilaallisesti että tiedustelun kentällä – Niinistön viesti Venäjälle: Te aiheutitte tämän, katsokaa peiliin

Bri­tan­nia ja Suomi si­tou­tu­vat aut­ta­maan toi­siaan sekä so­ti­laal­li­ses­ti että tie­dus­te­lun ken­täl­lä – Nii­nis­tön viesti Ve­nä­jäl­le: Te ai­heu­tit­te tämän, kat­so­kaa peiliin

11.05.2022 20:33 25
Näkökulma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – Näin historiallinen Nato-ratkaisu eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suomelle joukkojaan

Nä­kö­kul­ma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – Näin his­to­rial­li­nen Na­to-rat­kai­su eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suo­mel­le jouk­ko­jaan

11.05.2022 17:31 9
Tilaajille
Britannia ilmoitti järjestävänsä G7-huippukokouksen kesäkuussa – johtajat tapaavat kasvokkain ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen

Bri­tan­nia il­moit­ti jär­jes­tä­vän­sä G7-huip­pu­ko­kouk­sen ke­sä­kuus­sa – joh­ta­jat ta­paa­vat kas­vok­kain en­sim­mäis­tä kertaa lähes kahteen vuoteen

17.01.2021 18:39
Britannia ja EU pääsemässä sopuun brexit-kauppasopimuksesta ehkä jo tänään – näin kaupankäynti muuttuu, jos sopua EU:n kanssa ei synny

Bri­tan­nia ja EU pää­se­mäs­sä sopuun bre­xit-kaup­pa­so­pi­muk­ses­ta ehkä jo tänään – näin kau­pan­käyn­ti muut­tuu, jos sopua EU:n kanssa ei synny

23.12.2020 19:46 5
Boris Johnson ja Ursula von der Leyen: Britannia lähtee EU:sta todennäköisesti ilman kauppasopimusta

Boris Johnson ja Ursula von der Leyen: Bri­tan­nia lähtee EU:sta to­den­nä­köi­ses­ti ilman kaup­pa­so­pi­mus­ta

11.12.2020 19:56 6
Tauko jäi lyhyeksi Britannian erosopimusneuvotteluissa– Johnson ja von der Leyen sopivat puhelimessa, että neuvotteluja jatketaan sunnuntaina

Tauko jäi ly­hyek­si Bri­tan­nian ero­so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa– Johnson ja von der Leyen sopivat pu­he­li­mes­sa, että neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan sun­nun­tai­na

05.12.2020 20:52
Boris Johnson: Kaikki brittikodit tuulisähköisiksi vuonna 2030 – merituulivoiman vauhdittamiseen 160 miljardia puntaa

Boris John­son: Kaikki brit­ti­ko­dit tuu­li­säh­köi­sik­si vuonna 2030 – me­ri­tuu­li­voi­man vauh­dit­ta­mi­seen 160 mil­jar­dia puntaa

06.10.2020 08:16 3
Britannia kääntää selkänsä ystävilleen ja ne kääntävät omansa – uhittelun mahdollistavat suuruuden päivät ovat takana ja se Johnsoninkin pitäisi tajuta

Bri­tan­nia kääntää sel­kän­sä ys­tä­vil­leen ja ne kään­tä­vät omansa – uhit­te­lun mah­dol­lis­ta­vat suu­ruu­den päivät ovat takana ja se John­so­nin­kin pitäisi tajuta

21.09.2020 11:46 1
Britannian parlamentti hiillosti Johnsonia kiistellystä sisämarkkinalaista – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neuvottelevan vilpittömästi

Bri­tan­nian par­la­ment­ti hiil­los­ti John­so­nia kiis­tel­lys­tä si­sä­mark­ki­na­lais­ta – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neu­vot­te­le­van vil­pit­tö­mäs­ti

16.09.2020 20:45 2
Britannia uhkaa nyt rapauttaa vaivalla solmittua brexit-sopimusta

Bri­tan­nia uhkaa nyt ra­paut­taa vai­val­la sol­mit­tua bre­xit-so­pi­mus­ta

07.09.2020 15:13
Britannian ylioppilastulokset laskeva algoritmi suosi yksityiskouluja – hallitus teki U-käännöksen, mutta tyytymättömyys jäi

Bri­tan­nian yli­op­pi­las­tu­lok­set laskeva al­go­rit­mi suosi yk­si­tyis­kou­lu­ja – hal­li­tus teki U-kään­nök­sen, mutta tyy­ty­mät­tö­myys jäi

20.08.2020 18:34 1