Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Brexit
Britannian hallitus julkaisi lakiesityksen, joka muuttaisi yksipuolisesti Pohjois-Irlannin brexit-sopimusta – EU uhkaa Britanniaa oikeustoimilla

Bri­tan­nian hal­li­tus jul­kai­si la­kie­si­tyk­sen, joka muut­tai­si yk­si­puo­li­ses­ti Poh­jois-Ir­lan­nin bre­xit-so­pi­mus­ta – EU uhkaa Bri­tan­niaa oi­keus­toi­mil­la

13.06.2022 22:24 5
Kun katseet ovat Ukrainassa, voi jäädä huomaamatta, että myös Euroopan toisella laidalla kytee väkivalta
Kolumni

Kun katseet ovat Uk­rai­nas­sa, voi jäädä huo­maa­mat­ta, että myös Eu­roo­pan toi­sel­la lai­dal­la kytee vä­ki­val­ta

11.06.2022 16:00 9
Tilaajille
Eurooppaministeri Tuppurainen: Sopimus eduskuntaan mahdollisimman pian ennen vuodenvaihdetta

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: Sopimus edus­kun­taan mah­dol­li­sim­man pian ennen vuo­den­vaih­det­ta

24.12.2020 20:53 48
Brexit-kauppaneuvottelujen takarajat on ylitetty monta kertaa – Nämä kolme asiaa hiertää EU:n ja Britannian välillä

Bre­xit-kaup­pa­neu­vot­te­lu­jen ta­ka­ra­jat on yli­tet­ty monta kertaa – Nämä kolme asiaa hiertää EU:n ja Bri­tan­nian välillä

22.12.2020 07:00 10
EU ja Britannia löysivät yhteisymmärryksen aiemmin sovitun erosopimuksen toimeenpanosta

EU ja Bri­tan­nia löy­si­vät yh­teis­ym­mär­ryk­sen aiemmin sovitun ero­so­pi­muk­sen toi­meen­pa­nos­ta

08.12.2020 19:32
Brexitin kauppaneuvottelujen loppurutistuksessa kiistaa kolmesta aiheesta – tämä muuttuu vuodenvaihteesta, syntyi sopua tai ei

Bre­xi­tin kaup­pa­neu­vot­te­lu­jen lop­pu­ru­tis­tuk­ses­sa kiistaa kol­mes­ta ai­hees­ta – tämä muuttuu vuo­den­vaih­tees­ta, syntyi sopua tai ei

07.12.2020 15:28 2
Suurlähettiläs Tom Dodd vieraili Oulussa – vakuutti, että britit haluavat yhä sopimuksen EU:n kanssa

Suur­lä­het­ti­läs Tom Dodd vie­rai­li Oulussa – va­kuut­ti, että britit ha­lua­vat yhä so­pi­muk­sen EU:n kanssa

24.09.2020 20:00 1
Tilaajille
Britannian parlamentti hiillosti Johnsonia kiistellystä sisämarkkinalaista – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neuvottelevan vilpittömästi

Bri­tan­nian par­la­ment­ti hiil­los­ti John­so­nia kiis­tel­lys­tä si­sä­mark­ki­na­lais­ta – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neu­vot­te­le­van vil­pit­tö­mäs­ti

16.09.2020 20:45 2
Britannia uhkaa nyt rapauttaa vaivalla solmittua brexit-sopimusta

Bri­tan­nia uhkaa nyt ra­paut­taa vai­val­la sol­mit­tua bre­xit-so­pi­mus­ta

07.09.2020 15:13
Brexit ja koronakriisi kiihdyttävät EU:n murrosta – elpymisrahastolla voi olla keskeinen rooli eurooppalaisen teollisuuspolitiikan synnyssä
Kolumni

Brexit ja ko­ro­na­krii­si kiih­dyt­tä­vät EU:n mur­ros­ta – el­py­mis­ra­has­tol­la voi olla kes­kei­nen rooli eu­roop­pa­lai­sen teol­li­suus­po­li­tii­kan syn­nys­sä

24.06.2020 12:00
Tilaajille
Koronavirus lisää uhkaa sopimuksettomasta brexitistä – osapuolten näkemyksissä on isoja eroja, eikä Boris Johnson taivu lisäaikaan, vaikka virus hidastaa neuvotteluja

Ko­ro­na­vi­rus lisää uhkaa so­pi­muk­set­to­mas­ta bre­xi­tis­tä – osa­puol­ten nä­ke­myk­sis­sä on isoja eroja, eikä Boris Johnson taivu li­säai­kaan, vaikka virus hi­das­taa neu­vot­te­lu­ja

27.04.2020 21:22 12
Britannian toiveet ristiriidassa EU:n kanssa – uhkasi neuvottelun lopettamisella jo ennen neuvotteluiden alkamista

Bri­tan­nian toiveet ris­ti­rii­das­sa EU:n kanssa – uhkasi neu­vot­te­lun lo­pet­ta­mi­sel­la jo ennen neu­vot­te­lui­den al­ka­mis­ta

27.02.2020 20:24 14
Britannia valmistelee omaa tullijärjestelmää ja hakee USA:lta sopimusta, joka päihittää EU:n sopimuksen – Maa valmistautuu brexitin jälkeiseen aikaan

Bri­tan­nia val­mis­te­lee omaa tul­li­jär­jes­tel­mää ja hakee USA:lta so­pi­mus­ta, joka päi­hit­tää EU:n so­pi­muk­sen – Maa val­mis­tau­tuu bre­xi­tin jäl­kei­seen aikaan

06.02.2020 16:51 17
Brexitin kannattajat toivovat kansainyhteisöstä Britannian kaupan pelastajaa – Tutkijan mukaan siitä ei ole EU:n korvaajaksi

Bre­xi­tin kan­nat­ta­jat toi­vo­vat kan­sain­yh­tei­sös­tä Bri­tan­nian kaupan pe­las­ta­jaa – Tut­ki­jan mukaan siitä ei ole EU:n kor­vaa­jak­si

01.02.2020 12:00 13
Kuinka juhlistetaan eroa EU:sta? – Kuin urheiluvoittoja, mutta Lontoon kuumeisessa yössä huudettiin syytöksiä ja valheita

Kuinka juh­lis­te­taan eroa EU:sta? – Kuin ur­hei­lu­voit­to­ja, mutta Lontoon kuu­mei­ses­sa yössä huu­det­tiin syy­tök­siä ja val­hei­ta

01.02.2020 08:10 1
Tilaajille
Viimeiset tunnit EU-Lontoossa: ”Little Ben” korvasi Big Benin, kun Boris Johnsonin joukkorahoitus epäonnistui

Vii­mei­set tunnit EU-Lon­toos­sa: ”Little Ben” korvasi Big Benin, kun Boris John­so­nin jouk­ko­ra­hoi­tus epä­on­nis­tui

31.01.2020 22:29 31
Britannia lähtee EU:sta – tänä vuonna mikään ei muutu, mutta sen jälkeisestä ajasta ei tiedetä juuri mitään

Bri­tan­nia lähtee EU:sta – tänä vuonna mikään ei muutu, mutta sen jäl­kei­ses­tä ajasta ei tiedetä juuri mitään

31.01.2020 20:25 5
Toimittajamme Lontoossa: Brexitiä juhlitaan ja surraan aina perheriitoihin saakka – "Puhevälit poikki puoleksi vuodeksi"

Toi­mit­ta­jam­me Lon­toos­sa: Bre­xi­tiä juh­li­taan ja surraan aina per­he­rii­toi­hin saakka – "Pu­he­vä­lit poikki puo­lek­si vuo­dek­si"

31.01.2020 19:17 9
"Otamme kalastusvesiemme vallan takaisin" – Britannia alkaa säätää EU-ajan jälkeisiä lakeja

"Otamme ka­las­tus­ve­siem­me vallan ta­kai­sin" – Bri­tan­nia alkaa säätää EU-ajan jäl­kei­siä lakeja

29.01.2020 10:47 35
Britannia eroaa EU:sta viikonloppuna, mutta siirtymäajan vuoksi juuri mikään ei muutu

Bri­tan­nia eroaa EU:sta vii­kon­lop­pu­na, mutta siir­ty­mä­ajan vuoksi juuri mikään ei muutu

27.01.2020 16:32 22