Brexit
Viimeisin tunti
Britannian parlamentti hiillosti Johnsonia kiistellystä sisämarkkinalaista – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neuvottelevan vilpittömästi

Bri­tan­nian par­la­ment­ti hiil­los­ti John­so­nia kiis­tel­lys­tä si­sä­mark­ki­na­lais­ta – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neu­vot­te­le­van vil­pit­tö­mäs­ti

20:45 2
Vanhemmat
Britannia uhkaa nyt rapauttaa vaivalla solmittua brexit-sopimusta

Bri­tan­nia uhkaa nyt ra­paut­taa vai­val­la sol­mit­tua bre­xit-so­pi­mus­ta

07.09.2020 15:13 0
Brexit ja koronakriisi kiihdyttävät EU:n murrosta – elpymisrahastolla voi olla keskeinen rooli eurooppalaisen teollisuuspolitiikan synnyssä
Kolumni Antti Ronkainen

Brexit ja ko­ro­nak­rii­si kiih­dyt­tä­vät EU:n mur­ros­ta – el­py­mis­ra­has­tol­la voi olla kes­kei­nen rooli eu­roop­pa­lai­sen teol­li­suus­po­li­tii­kan syn­nys­sä

24.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Koronavirus lisää uhkaa sopimuksettomasta brexitistä – osapuolten näkemyksissä on isoja eroja, eikä Boris Johnson taivu lisäaikaan, vaikka virus hidastaa neuvotteluja

Ko­ro­na­vi­rus lisää uhkaa so­pi­muk­set­to­mas­ta bre­xi­tis­tä – osa­puol­ten nä­ke­myk­sis­sä on isoja eroja, eikä Boris Johnson taivu li­säai­kaan, vaikka virus hi­das­taa neu­vot­te­lu­ja

27.04.2020 21:22 12
Britannian toiveet ristiriidassa EU:n kanssa – uhkasi neuvottelun lopettamisella jo ennen neuvotteluiden alkamista

Bri­tan­nian toiveet ris­ti­rii­das­sa EU:n kanssa – uhkasi neu­vot­te­lun lo­pet­ta­mi­sel­la jo ennen neu­vot­te­lui­den al­ka­mis­ta

27.02.2020 20:24 14
Britannia valmistelee omaa tullijärjestelmää ja hakee USA:lta sopimusta, joka päihittää EU:n sopimuksen – Maa valmistautuu brexitin jälkeiseen aikaan

Bri­tan­nia val­mis­te­lee omaa tul­li­jär­jes­tel­mää ja hakee USA:lta so­pi­mus­ta, joka päi­hit­tää EU:n so­pi­muk­sen – Maa val­mis­tau­tuu bre­xi­tin jäl­kei­seen aikaan

06.02.2020 16:51 17
Brexitin kannattajat toivovat kansainyhteisöstä Britannian kaupan pelastajaa – Tutkijan mukaan siitä ei ole EU:n korvaajaksi

Bre­xi­tin kan­nat­ta­jat toi­vo­vat kan­sai­nyh­tei­sös­tä Bri­tan­nian kaupan pe­las­ta­jaa – Tut­ki­jan mukaan siitä ei ole EU:n kor­vaa­jak­si

01.02.2020 12:00 13
Kuinka juhlistetaan eroa EU:sta? – Kuin urheiluvoittoja, mutta Lontoon kuumeisessa yössä huudettiin syytöksiä ja valheita

Kuinka juh­lis­te­taan eroa EU:sta? – Kuin ur­hei­lu­voit­to­ja, mutta Lontoon kuu­mei­ses­sa yössä huu­det­tiin syy­tök­siä ja val­hei­ta

01.02.2020 08:10 1
Tilaajille
Viimeiset tunnit EU-Lontoossa: ”Little Ben” korvasi Big Benin, kun Boris Johnsonin joukkorahoitus epäonnistui

Vii­mei­set tunnit EU-Lon­toos­sa: ”Little Ben” korvasi Big Benin, kun Boris John­so­nin jouk­ko­ra­hoi­tus epäon­nis­tui

31.01.2020 22:29 31
Britannia lähtee EU:sta – tänä vuonna mikään ei muutu, mutta sen jälkeisestä ajasta ei tiedetä juuri mitään

Bri­tan­nia lähtee EU:sta – tänä vuonna mikään ei muutu, mutta sen jäl­kei­ses­tä ajasta ei tiedetä juuri mitään

31.01.2020 20:25 5
Toimittajamme Lontoossa: Brexitiä juhlitaan ja surraan aina perheriitoihin saakka – "Puhevälit poikki puoleksi vuodeksi"

Toi­mit­ta­jam­me Lon­toos­sa: Bre­xi­tiä juh­li­taan ja surraan aina per­he­rii­toi­hin saakka – "Pu­he­vä­lit poikki puo­lek­si vuo­dek­si"

31.01.2020 19:17 9
"Otamme kalastusvesiemme vallan takaisin" – Britannia alkaa säätää EU-ajan jälkeisiä lakeja

"Otamme ka­las­tus­ve­siem­me vallan ta­kai­sin" – Bri­tan­nia alkaa säätää EU-ajan jäl­kei­siä lakeja

29.01.2020 10:47 35
Britannia eroaa EU:sta viikonloppuna, mutta siirtymäajan vuoksi juuri mikään ei muutu

Bri­tan­nia eroaa EU:sta vii­kon­lop­pu­na, mutta siir­ty­mäa­jan vuoksi juuri mikään ei muutu

27.01.2020 16:32 22
Britannian alahuone hyväksyi brexit-sopimuksen, jonka nojalla maa lähtee EU:sta kolmen viikon kuluttua

Bri­tan­nian ala­huo­ne hy­väk­syi bre­xit-so­pi­muk­sen, jonka nojalla maa lähtee EU:sta kolmen viikon ku­lut­tua

09.01.2020 22:45 21
Britannian parlamentti äänesti brexit-sopimuksen puolesta – lähtö tammikuun lopussa yhä varmempi

Bri­tan­nian par­la­ment­ti äänesti bre­xit-so­pi­muk­sen puo­les­ta – lähtö tam­mi­kuun lopussa yhä var­mem­pi

20.12.2019 17:26 4
Vaalivoittaja Boris Johnson: Saamme vihdoin brexitin tehdyksi

Vaa­li­voit­ta­ja Boris John­son: Saamme vihdoin bre­xi­tin teh­dyk­si

13.12.2019 09:59 80
Tutkija: Brexit-sopimuksen läpimeno vasta välietappi, niukka siirtymäaika johtaa ongelmiin seuraavaksi

Tut­ki­ja: Bre­xit-so­pi­muk­sen lä­pi­me­no vasta vä­lie­tap­pi, niukka siir­ty­mäai­ka johtaa on­gel­miin seu­raa­vak­si

13.12.2019 08:51 9
Kolumni: Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn vastusti brexitiä sosialismilla ja möhli mahdollisuutensa tehdä historiaa

Ko­lum­ni: Työ­väen­puo­lueen johtaja Jeremy Corbyn vas­tus­ti bre­xi­tiä so­sia­lis­mil­la ja möhli mah­dol­li­suu­ten­sa tehdä his­to­riaa

13.12.2019 08:24 8
Johnson saa nyt haluamansa nopean brexitin ensi kuussa – hävinneen työväenpuolueen sisällä alkanee valtataistelu

Johnson saa nyt ha­lua­man­sa nopean bre­xi­tin ensi kuussa – hä­vin­neen työ­väen­puo­lueen sisällä alkanee val­ta­tais­te­lu

13.12.2019 07:39 10
Britanniassa Boris Johnsonin konservatiiveille suuri vaalivoitto – tie aukeamassa brexitin nopealle toteuttamiselle

Bri­tan­nias­sa Boris John­so­nin kon­ser­va­tii­veil­le suuri vaa­li­voit­to – tie au­kea­mas­sa bre­xi­tin no­peal­le to­teut­ta­mi­sel­le

13.12.2019 07:22 55