Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Brexit
Skotlannin lähtö Britanniasta lähenee – se tietäisi kummallekin osapuolelle myös uhkia ja vaikeuksia
Pääkirjoitus

Skot­lan­nin lähtö Bri­tan­nias­ta lähenee – se tie­täi­si kum­mal­le­kin osa­puo­lel­le myös uhkia ja vai­keuk­sia

11.05.2021 20:00 5
Tilaajille
Brexit hiljensi Suomen tuonnin ja viennin Britannian osalta – tämä kauppasopimuksen muutos ihmetyttää yrityksiä ja kuluttajia eniten

Brexit hil­jen­si Suomen tuonnin ja viennin Bri­tan­nian osalta – tämä kaup­pa­so­pi­muk­sen muutos ih­me­tyt­tää yri­tyk­siä ja ku­lut­ta­jia eniten

18.01.2021 06:00 3
Mitä yhteistä on Tottenham Hotspur -jalkapallostadionilla, Lontoon King’s Cross -asemalla ja kuninkaallisella oopperatalolla? Kohteissa voi nähdä oulunsalolaislähtöisen arkkitehdin Annakaisa Haanpään suunnittelun jäljen

Mitä yh­teis­tä on Tot­ten­ham Hotspur -jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­la, Lontoon King’s Cross -a­se­mal­la ja ku­nin­kaal­li­sel­la oop­pe­ra­ta­lol­la? Koh­teis­sa voi nähdä ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­sen ark­ki­teh­din An­na­kai­sa Haan­pään suun­nit­te­lun jäljen

04.01.2021 09:00 2
Tilaajille
Suomi saa hyvin pieniä summia Britanniasta tulevan tuonnin tulleista ja veroista – "Lähinnä yrityksille tulee lisää kustannuksia tulliselvityksistä"

Suomi saa hyvin pieniä summia Bri­tan­nias­ta tulevan tuonnin tul­leis­ta ja ve­rois­ta – "Lä­hin­nä yri­tyk­sil­le tulee lisää kus­tan­nuk­sia tul­li­sel­vi­tyk­sis­tä"

04.01.2021 06:00 5
Brexitin siirtymäkausi päättyy – nämä asiat muuttuvat, kun Britannian ja EU:n tiet eroavat lopullisesti

Bre­xi­tin siir­ty­mä­kau­si päättyy – nämä asiat muut­tu­vat, kun Bri­tan­nian ja EU:n tiet eroavat lo­pul­li­ses­ti

31.12.2020 16:54 7
Brittiparlamentti hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä EU-sopimuksen – Britannian ilmavoimat lennättivät sopimuksen pikavauhtia Brysselistä

Brit­ti­par­la­ment­ti hy­väk­syi yli­voi­mai­sel­la enem­mis­töl­lä EU-so­pi­muk­sen – Bri­tan­nian il­ma­voi­mat len­nät­ti­vät so­pi­muk­sen pi­ka­vauh­tia Brys­se­lis­tä

30.12.2020 17:20 1
Brittien EU-eron seuraukset voivat olla järisyttäviä, etenkin saarivaltiossa itsessään
Pääkirjoitus

Brit­tien EU-eron seu­rauk­set voivat olla jä­ri­syt­tä­viä, etenkin saa­ri­val­tios­sa it­ses­sään

28.12.2020 20:00 19
Tilaajille
Eduskunta tukee EU:n ja Britannian sopimuksen väliaikaista soveltamista helmikuun loppuun – Tuppurainen: "Lopullinen sopimus ei ole vielä taputeltu"

Edus­kun­ta tukee EU:n ja Bri­tan­nian so­pi­muk­sen vä­li­ai­kais­ta so­vel­ta­mis­ta hel­mi­kuun loppuun – Tup­pu­rai­nen: "Lo­pul­li­nen sopimus ei ole vielä ta­pu­tel­tu"

28.12.2020 18:46 17
EU-ministerivaliokunta puoltaa EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen hyväksymistä

EU-mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa EU:n ja Bri­tan­nian välisen kauppa- ja yh­teis­työ­so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mis­tä

28.12.2020 14:26
Suuri valiokunta käsittelee EU:n ja Britannian kauppasopimusta heti maanantaina – kauppasopimus syntyi jouluaattona

Suuri va­lio­kun­ta kä­sit­te­lee EU:n ja Bri­tan­nian kaup­pa­so­pi­mus­ta heti maa­nan­tai­na – kaup­pa­so­pi­mus syntyi jou­lu­aat­to­na

26.12.2020 14:28 7
Britannian ja EU:n hankalat neuvottelut päättyivät vihdoin jouluaattona brexit-kauppasopuun – "Eurooppa voi nyt jatkaa eteenpäin"

Bri­tan­nian ja EU:n han­ka­lat neu­vot­te­lut päät­tyi­vät vihdoin jou­lu­aat­to­na bre­xit-kaup­pa­so­puun – "Eu­roop­pa voi nyt jatkaa eteen­päin"

25.12.2020 17:56 2
Eurooppa-tutkija kommentoi: Tätä juuri solmittu brexit-sopu käytännössä tarkoittaa

Eu­roop­pa-tut­ki­ja kom­men­toi: Tätä juuri sol­mit­tu bre­xit-so­pu käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

25.12.2020 17:30
Eurooppaministeri Tuppurainen: Kauppasopu on hyvä asia, mutta ei juhlan aihe, kumppanuussopimus on ministerin mukaan "vahinkojen minimointia" – katso videohaastattelu

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: Kaup­pa­so­pu on hyvä asia, mutta ei juhlan aihe, kump­pa­nuus­so­pi­mus on mi­nis­te­rin mukaan "va­hin­ko­jen mi­ni­moin­tia" – katso vi­deo­haas­tat­te­lu

25.12.2020 17:12 14
EU ja Britannia pääsivät kauppasopuun – "Kello ei enää tikitä"

EU ja Bri­tan­nia pää­si­vät kaup­pa­so­puun – "Kello ei enää tikitä"

24.12.2020 21:02 5
Britannian ja EU:n hankalat neuvottelut päättyivät vihdoin jouluaattona brexit-kauppasopuun – "Eurooppa voi nyt jatkaa eteenpäin"

Bri­tan­nian ja EU:n han­ka­lat neu­vot­te­lut päät­tyi­vät vihdoin jou­lu­aat­to­na bre­xit-kaup­pa­so­puun – "Eu­roop­pa voi nyt jatkaa eteen­päin"

24.12.2020 17:57 5
Britannia ja EU pääsemässä sopuun brexit-kauppasopimuksesta ehkä jo tänään – näin kaupankäynti muuttuu, jos sopua EU:n kanssa ei synny

Bri­tan­nia ja EU pää­se­mäs­sä sopuun bre­xit-kaup­pa­so­pi­muk­ses­ta ehkä jo tänään – näin kau­pan­käyn­ti muut­tuu, jos sopua EU:n kanssa ei synny

23.12.2020 19:46 5
EU on tekemässä "viimeistä yritystä" neuvotteluissa – diplomaattilähde: EU on valmis jatkamaan brexit-kauppaneuvotteluja vuodenvaihteen jälkeen

EU on te­ke­mäs­sä "vii­meis­tä yri­tys­tä" neu­vot­te­luis­sa – dip­lo­maat­ti­läh­de: EU on valmis jat­ka­maan bre­xit-kaup­pa­neu­vot­te­lu­ja vuo­den­vaih­teen jälkeen

22.12.2020 21:24 7
Euroopan unioni ja Britannia jatkavat neuvotteluja kauppasopimuksesta

Eu­roo­pan unioni ja Bri­tan­nia jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja kaup­pa­so­pi­muk­ses­ta

13.12.2020 15:36
Boris Johnson ja Ursula von der Leyen: Britannia lähtee EU:sta todennäköisesti ilman kauppasopimusta

Boris Johnson ja Ursula von der Leyen: Bri­tan­nia lähtee EU:sta to­den­nä­köi­ses­ti ilman kaup­pa­so­pi­mus­ta

11.12.2020 19:56 6
Rokotenationalismi saastuttaa hyvän asian
Kolumni

Ro­ko­te­na­tio­na­lis­mi saas­tut­taa hyvän asian

10.12.2020 12:00 3
Tilaajille