Brexit
Brexit-puolue kävi tarpeettomaksi – Brittien EU-eroa väsymättömästi ajanut Nigel Farage perusti koronarajoitusten vastaisen puolueen

Bre­xit-puo­lue kävi tar­peet­to­mak­si – Brit­tien EU-eroa vä­sy­mät­tö­mäs­ti ajanut Nigel Farage perusti ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vas­tai­sen puo­lueen

02.11.2020 09:07 2
EU vaatii Britannialta vastaantuloa – Johnson kehotti valmistautumaan EU-eroon ilman kauppasopimusta

EU vaatii Bri­tan­nial­ta vas­taan­tu­loa – Johnson kehotti val­mis­tau­tu­maan EU-eroon ilman kaup­pa­so­pi­mus­ta

16.10.2020 22:14 3
Viskin hinta ei nouse, mutta sisämarkkinoita brexit voi heiluttaa – MTK vaatii valmiutta kansallisiin kriisitoimiin

Viskin hinta ei nouse, mutta si­sä­mark­ki­noi­ta brexit voi hei­lut­taa – MTK vaatii val­miut­ta kan­sal­li­siin krii­si­toi­miin

11.10.2020 07:01 0
EU:n ja Britannian johtajat keskustelivat tulevasta suhteesta – neuvottelut ovat yhä jumissa, brexitin siirtymäaika hupenee

EU:n ja Bri­tan­nian joh­ta­jat kes­kus­te­li­vat tu­le­vas­ta suh­tees­ta – neu­vot­te­lut ovat yhä ju­mis­sa, bre­xi­tin siir­ty­mä­ai­ka hupenee

03.10.2020 19:36 0
Brexitin jälkeisestä sopimuksesta ei takeita: EU ja britit vääntävät valtiontuista ja kalastuksesta – Kauppasopua ei meinaa löytyä, kuten brexit-poliitikot mahtailevasti lupailivat

Bre­xi­tin jäl­kei­ses­tä so­pi­muk­ses­ta ei ta­kei­ta: EU ja britit vään­tä­vät val­tion­tuis­ta ja ka­las­tuk­ses­ta – Kaup­pa­so­pua ei meinaa löytyä, kuten bre­xit-po­lii­ti­kot mah­tai­le­vas­ti lu­pai­li­vat

31.07.2020 06:30 5
Venäjä sotkeutui Skotlannin itsenäisyysäänestykseen – Britannian hallitus vakuuttaa, ettei brexit-äänestys vaarantunut

Venäjä sot­keu­tui Skot­lan­nin it­se­näi­syys­ää­nes­tyk­seen – Bri­tan­nian hal­li­tus va­kuut­taa, ettei bre­xit-ää­nes­tys vaa­ran­tu­nut

21.07.2020 14:58 0
Brexit voi tarkoittaa suomalaisille henkistä eroa Englannista
Kolumni Ilari Tapio

Brexit voi tar­koit­taa suo­ma­lai­sil­le hen­kis­tä eroa Eng­lan­nis­ta

17.07.2020 07:00 0
Tilaajille
"Pitikö tämänkin osua juuri meidän ikäluokkamme kohdalle" – oululaisen Siiri Hakopään opiskelu-unelmaa Iso-Britanniassa koetteli ensin korona, sitten brexit

"Pitikö tä­män­kin osua juuri meidän ikä­luok­kam­me koh­dal­le" – ou­lu­lai­sen Siiri Ha­ko­pään opis­ke­lu-unel­maa Iso-Bri­tan­nias­sa koet­te­li ensin korona, sitten brexit

13.07.2020 06:00 2
Asiantuntijat varoittavat Britannian hallitusta: rajoja ei saada pystyyn vuodenvaihteeseen mennessä

Asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat Bri­tan­nian hal­li­tus­ta: rajoja ei saada pystyyn vuo­den­vaih­tee­seen men­nes­sä

11.06.2020 22:55 0