Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

asukasyhdistykset
Oululainen Tiia Syvänen, 32, on saanut arkeaan hallintaan kuntouttavan työtoiminnan avulla – Se katkesi kuukausiksi, kun vastuu siirtyi kaupungilta Pohteelle

Ou­lu­lai­nen Tiia Sy­vä­nen, 32, on saanut arkeaan hal­lin­taan kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan avulla – Se katkesi kuu­kau­sik­si, kun vastuu siirtyi kau­pun­gil­ta Poh­teel­le

31.01.2024 06:00 14
Tilaajille
Raksilan turvallisuudesta puhutaan tiistaina keskustelutilaisuudessa – huumeiden käyttäjiä ja kauppiaita on alkanut näkyä alueen puistossa

Rak­si­lan tur­val­li­suu­des­ta pu­hu­taan tiis­tai­na kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa – huu­mei­den käyt­tä­jiä ja kaup­piai­ta on alkanut näkyä alueen puis­tos­sa

08.10.2023 17:15 13
Tilaajille
Pekurissa on nyt kaikille avoin yhteisötila – vapaaehtoiset pyörittävät kahvilaa, kaupunki maksaa vuokran

Pe­ku­ris­sa on nyt kai­kil­le avoin yh­tei­sö­ti­la – va­paa­eh­toi­set pyö­rit­tä­vät kah­vi­laa, kau­pun­ki maksaa vuokran

02.05.2023 17:00 11
Tilaajille
Hajosiko yhdistyksen jääkaappi? Oululla yllättäen vielä jäljellä avustusrahaa uuden hankintaan

Ha­jo­si­ko yh­dis­tyk­sen jää­kaap­pi? Oululla yl­lät­täen vielä jäl­jel­lä avus­tus­ra­haa uuden han­kin­taan

30.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien rooli hy­vin­voin­nin edis­tä­jä­nä ei lakkaa sote-ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen jälkeen

15.01.2022 16:00 3
Tilaajille