Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kuntien rooli hy­vin­voin­nin edis­tä­jä­nä ei lakkaa so­te-ra­ken­neuu­dis­tuk­sen jälkeen

Kuntien rooli hyvinvoinnin edistäjänä ei lakkaa sote-rakenneuudistuksen jälkeen. Päinvastoin. Kuntalain toisessa kappaleessa sanotaan kuntien vastuusta seuraavaa: ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.”

Maakunta- ja sote-uudistusta on yritetty viedä eteenpäin jo useiden hallituskausien ajan, usealla eri toteutustavalla. Yhtä kauan on pohdittu sitä, että mikä on kuntien rooli hyvinvoinnin edistäjänä tämän kuntamurroksen yhteydessä. Kyseessähän on iso kunnallishallinnollinen muutos, jossa keskeiset palvelukokonaisuudet siirretään pois kunnallisen itsehallinnon piiristä.