AstraZeneca
Pääkirjoitus

Astra Zenecan rokote pe­las­taa henkiä ja siksi se pitäisi hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­ses­ti – vaik­ka­pa "vih­rei­den lin­jo­jen" avulla

19.04.2021 20:00 7
Tilaajille

Mil­joo­nan Astra Zenecan ky­sy­myk­siä: Eikö va­paa­eh­toi­sil­le voisi antaa ro­kot­tei­ta ja minne käyt­tä­mät­tö­mät an­nok­set pää­ty­vät?

18.04.2021 18:30 15
Tilaajille

Sak­sas­sa alle 60-vuo­tiaat Ast­ra­Ze­ne­cal­la ro­ko­te­tut saavat toisen an­nok­sen eri yhtiön ro­kot­teel­la

14.04.2021 07:06 5

THL:n No­hy­nek: Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen hyödyt ja mah­dol­li­set haitat pun­nit­ta­va

07.04.2021 22:24 19

THL: Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen käyt­tä­mis­tä voidaan jatkaa 65 vuotta täyt­tä­neil­lä – "Mah­dol­li­set hait­ta­ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä hyvin huo­lel­li­ses­ti"

24.03.2021 18:40 17

Astra Zeneca: Tuo­rei­den tut­ki­mus­tu­los­ten mukaan yhtiön rokote ei lisää ve­ri­tulp­pa­ris­kiä

22.03.2021 13:15 11

Astra Zeneca il­moit­ti taas vii­väs­tyk­ses­tä EU:lle toi­mi­tet­ta­vis­sa ro­kot­teis­sa

13.03.2021 19:20 4

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to: Astra Zenecan ro­kot­teen käyttö voi jatkua – Fimean tietoon ei ole tullut ro­kot­tee­seen liit­ty­viä ve­ri­tulp­pa­ta­pauk­sia Suo­mes­sa

11.03.2021 18:28 5

WHO suo­sit­taa Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­tet­ta myös yli 65-vuo­tiail­le

10.02.2021 20:51 3

Saksan vi­ran­omai­set suo­sit­ta­vat Ast­ra­Ze­ne­can ro­ko­tet­ta vain alle 65-vuo­tiail­le – pe­rus­tee­na tois­tai­sek­si liian vä­häi­nen tieto ro­kot­teen tehosta ikä­ryh­mäs­sä

28.01.2021 17:10 7

Tästä EU:n ja lää­ke­yri­tys­ten ki­ris­ty­väs­sä ro­ko­te­rii­das­sa on kyse – eu­roop­pa­oi­keu­den pro­fes­so­rin mukaan EU:lla on kaksi keinoa vai­kut­taa val­mis­ta­jiin

28.01.2021 06:00 10
Tilaajille

THL:n johtava asian­tun­ti­ja Astra Zenecan ro­ko­te­toi­mi­tus­ten pie­nen­ty­mi­ses­tä: "Totta kai tämä on pet­ty­mys, koska luul­tiin, että nyt voidaan todella reip­paas­ti aloit­taa jouk­ko­ro­ko­tuk­set"

23.01.2021 18:19 8

"Suuri pet­ty­mys" – Suomen jouk­ko­ro­ko­tus­ten alku uhkaa lyk­kään­tyä lää­ke­yh­tiö Astra Zenecan on­gel­mien vuoksi, kertoo THL:n asian­tun­ti­ja HS:lle

23.01.2021 12:54 24

En­sim­mäi­set ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet vai­kut­ta­vat uudella me­ne­tel­mäl­lä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että ro­ko­tet­ta­va ei pääse itse va­lit­se­maan omaa ro­ko­tet­ta

29.12.2020 19:00 1
Tilaajille