Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Asianajaja
Miten välttyä riidoilta vanhan talon kaupassa?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Miten välttyä rii­doil­ta vanhan talon kau­pas­sa?

23.05.2023 09:26
Vinkkejä miten toimia, kun talosi ostaja reklamoi virheistä
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Vink­ke­jä miten toimia, kun talosi ostaja rek­la­moi vir­heis­tä

13.03.2023 06:00
Kun asuntokauppariita käy jaksamisen päälle, ei energiaa riitä välttämättä asianajajan luokse kulkemiseen – Osaava asianajaja pitää puoliasi myös etäyhteyden välityksellä
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Kun asun­to­kaup­pa­rii­ta käy jak­sa­mi­sen päälle, ei ener­giaa riitä vält­tä­mät­tä asian­aja­jan luokse kul­ke­mi­seen – Osaava asian­aja­ja pitää puo­lia­si myös etä­yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä

14.11.2022 06:00
Asianajajaliiton Oulun osaston puheenjohtaja varoittaa syrjäseutujen asianajajapulasta – kuusamolainen asianajofirma laittoi pillit pussiin

Asian­aja­ja­lii­ton Oulun osaston pu­heen­joh­ta­ja va­roit­taa syr­jä­seu­tu­jen asian­aja­ja­pu­las­ta – ­kuu­sa­mo­lai­nen asian­ajo­fir­ma laittoi pillit pussiin

06.11.2022 10:00 9
Tilaajille
Kärppien konkurssi 1994 oli asianajajalle juttu juttujen joukossa – juristi törmää ihmisen koko elämänkirjoon työssään

Kärp­pien kon­kurs­si 1994 oli asian­aja­jal­le juttu jut­tu­jen jou­kos­sa – juristi törmää ihmisen koko elä­män­kir­joon työs­sään

04.11.2022 22:08 4
Tilaajille
Oululainen asianajaja Kari Eriksson on mukana kohahduttavissa oikeusjutuissa, sillä hän avustaa jopa sarjamurhaajaa – "Jos alkaa miettiä liikaa julkisuuden painetta, kannattaa jättää juttu sikseen"

Ou­lu­lai­nen asian­aja­ja Kari Eriks­son on mukana ko­hah­dut­ta­vis­sa oi­keus­ju­tuis­sa, sillä hän avustaa jopa sar­ja­mur­haa­jaa – "Jos alkaa miettiä liikaa jul­ki­suu­den pai­net­ta, kan­nat­taa jättää juttu sik­seen"

03.04.2022 08:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vakavan ri­kok­sen uhrilla on aina oikeus asian­aja­jaan mak­sut­ta

08.04.2021 05:30
Tilaajille