Mainos

Kun asun­to­kaup­pa­rii­ta käy jak­sa­mi­sen päälle, ei ener­giaa riitä vält­tä­mät­tä asian­aja­jan luokse kul­ke­mi­seen – Osaava asian­aja­ja pitää puo­lia­si myös etä­yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä

Asuntokauppariita on useimmiten stressaava kokemus, jonka ratkaisemisesta haluaa selvitä ilman lisäkuormaa, jota vaikka asianajajan tapaamisiin matkustaminen voi tuottaa. Kalle Pyrhösen asianajotoimistossa kiireinen asiakas saa lainopillista apua myös etäyhteyksin.

Kalle Pyrhösen asianajotoimistossa asianajajan tapaaminen onnistuu myös etäyhteyksin.
Kalle Pyrhösen asianajotoimistossa asianajajan tapaaminen onnistuu myös etäyhteyksin.

Asuntokauppa on useimmiten valtava taloudellinen ja henkinen ponnistus – jopa elämän suurin päätös. Siksi sekä ostajan että myyjän on luontevaa toivoa kaiken onnistuvan kerralla ja mallikkaasti. Aina näin ei kuitenkaan käy.

Kiinteistö- tai talokaupan jälkimainingeissa kohteesta voi paljastua seikkoja, joista ostaja katsoo myyjän vaienneen ja vaatii tältä hyvitystä, hinnanalennusta tai jopa kaupan purkua. Kun myyjä puolestaan kiistää väitteet, voi sovinnollisen keskinäisen ratkaisun löytäminen kadota näköpiiristä.

Tällainen on tyypillinen tilanne, jonka ratkaisemiseksi lähdetään hakemaan lainopillista apua. Näin luonnehtii asianajaja Kalle Pyrhönen, jonka asianajotoimisto on ratkonut talo- ja kiinteistökauppariitoja jo lähes 20 vuoden ajan.

”Yksinään tilanteesta ei tarvitse yrittää selvitä. Asianajaja osaa esittää tapauksesta juuri oikeat kysymykset ja tarjota näkemyksensä siitä, miten asiassa kannattaa edetä”, Pyrhönen rauhoittelee.

Etäpalvelu sujuvoittaa asian edistämistä

Riitatilanteet ovat usein asiakkaille kuormittavia, ja siksi asian edistämisestä halutaan tehdä Asianajotoimisto Kalle Pyrhösellä mahdollisimman helppoa.

Keskustelun sujuvoittamiseksi Pyrhösen asianajotoimisto on ottanut käyttöön etätapaamiset, joita Pyrhönen kertoo käyneensä luontevasti eri alustoilla – etenkin Teamsissä.

”Teams on loistava työkalu, sillä se mahdollistaa asian kannalta olennaisten dokumenttien esittelyn puheen lomassa, ihan kuten paikan päälläkin tavattaessa. Puhelimessa keskustellessa tätä ulottuvuutta ei ole”, Pyrhönen kehuu etämallia.

Asianajaja ja varatuomari Kalle Pyrhösellä on jo lähes 20 vuoden kokemus kiinteistökauppariitojen hoitamisesta.
Asianajaja ja varatuomari Kalle Pyrhösellä on jo lähes 20 vuoden kokemus kiinteistökauppariitojen hoitamisesta.

Etätyökalut ovat tulleet monille tutuiksi viimeistään koronapandemian normalisoitua etätyöskentelyn, ja monilla aloilla etäpalvelu on olennainen osa yhteydenpitoa. Miksi siis ei myös asianajoalalla?

”Nuoremmille etäpalvelu on aivan arkipäivää, mutta vanhemmat asiakkaat ovat voineet sitä hiukan ujostella. Viimeistään puhelimessa neuvomalla olemme kuitenkin saaneet yhteydet toimimaan, asiakirjat esiin ja keskustelun käyntiin”, Pyrhönen toteaa.

Kun elämässä on paljon muutakin kuin kiista

Etätapaamisista Pyrhönen toivoo helpotusta kiireisten ja esimerkiksi ruuhkavuosien kanssa painivien asiakkaiden arkeen, kun tapaamisissa aikaa ei tarvitse uhrata matkustamiseen. Etämalli mahdollistaa myös kaukana Oulusta asuvien asiakkaiden palvelemisen, vaikka Pyrhösen toimipaikka Oulussa sijaitseekin.

Teamsin ohella myös Whatsapp on toisinaan asiakkaan toiveesta valikoitunut yhteydenpitokanavaksi. Pyrhönen itse ei nirsoile kanavavalinnan suhteen, sillä hän on todennut asioiden edistyvän yhtä laadukkaasti etäyhteyksin kuin perinteisissäkin tapaamisissa.

Kasvotusten tapaaminen on silti perinteinen osa toimiston palvelua, ja sille on yhä sijansa.

”Suositukseni on, että tapaisimme asiakkaan kanssa ainakin kerran kasvotusten. Näin hän näkee, kuka hänelle tekee töitä, ja minä näen, kenelle teen töitä. Se rakentaa luottamusta ja kohentaa yhteistyötä”, Pyrhönen valaisee.

Asiantuntija näkee, miten asiassa edetään kohti sopua

Vaikka jatkotapaamiset hoidettaisiinkin etänä, ensikontaktin asiakkaat ottavat Pyrhöseen useimmiten sähköpostilla, puhelimitse tai varaamalla ajan ilmaiseen alkuneuvotteluun.

Kun asiakas ottaa yhteyttä, kokenut asianajaja kiinnittää heti huomionsa siihen, millaisella pohjalla asiakkaan tai vastapuolen väitteet ovat: onko esimerkiksi asunnon hajuhaitan taustalta löytynyt rakenneongelmia, joista ostaja ei ollut ostohetkellä tietoinen, ja ovatko ongelmat rakennusalan asiantuntijan todentamia ja raportoimia.

”Asianajajien logiikkaan kuuluu ajatella, että niin kauan kuin raportoitua näyttöä ei ole, on kyseessä mielipide”, Pyrhönen avaa.

Ensimmäinen neuvo yleensä on, että jos kauppakohdetta ei ole tarkemmin tutkittu, on se tehtävä ensi tilassa. Vasta tutkitun näytön valossa voidaan todeta, onko esitetyille vaatimuksille perusteita.

Asiantuntija-arvion myötä saadaan myös selvyys siitä, minkä suuruisesta vahingosta puhutaan. Vasta tämän jälkeen on mielekästä jatkaa keskustelua ja sovinnon etsimistä – löytyi sopu sitten vahingonkorvauksista, kauppahinnan alentamisesta tai jopa kaupan purusta.

Kiinteistökauppariidoissa sovintoa haetaan ensisijaisesti sovintoneuvotteluista. Vasta sen jälkeen kyseeseen tulevat oikeustoimet eli oikeudenkäynti tai tuomioistuinsovittelu.
Kiinteistökauppariidoissa sovintoa haetaan ensisijaisesti sovintoneuvotteluista. Vasta sen jälkeen kyseeseen tulevat oikeustoimet eli oikeudenkäynti tai tuomioistuinsovittelu.

Pyrhönen painottaa, että on asianajajien velvollisuus pyrkiä sovintoratkaisuun ensisijaisesti ennen asian viemistä oikeuteen. Aina siihen ei kuitenkaan päästä.

Tätä silmällä pitäen Pyrhösen toinen painava neuvo yhteistyön alussa on se, että asiakas varmistaa taloudellisen jalansijansa.

”Oikeuskäsittelyssä uhkana on kustannusten kertyminen. Siksi kehotan aina asiakasta varmistamaan vakuutusyhtiöltään oikeusturvavakuutuksensa kattavuuden ja voimassaolon, jos asia häntä lainkaan epäilyttää”, Pyrhönen valaisee.

Vankka asiantuntemus talo- ja kiinteistökauppariidoista

Pyrhösen toimisto keskittyy kiinteistökauppariitojen selvittämiseen, ja niitä Pyrhönen on ratkonut jo vuodesta 2004, jolloin hän varsin tuoreena oikeustieteen kandidaattina otti hoidettavakseen ensimmäisen tällaisen tapauksen.

Aihe herätti välittömästi Pyrhösen mielenkiinnon ja vei hänet mennessään. Jatkokoulutusten ja alan kirjallisuuden myötä hän uppoutui yhä syvemmälle kiinteistöjuridiikkaan, kunnes päätti täysin omistautua talokauppariitojen selvittämiselle – niiden kiemurat hän oli oppinut tuntemaan syvällisesti.

Asuntokauppa-asioiden inhimillinen puoli ja monisyisyys kiehtoivat, ja keskittyminen yhteen aihepiiriin mahdollisti sen, että tunnen sen erittäin hyvin”, Pyrhönen taustoittaa päätöstään.

On myös asiakkaan etu, että asianajaja tuntee asiakkaan ongelman juridiset taustat pintaa syvemmältä. Tällöin asianajaja pystyy pureutumaan kokemuksellaan ja tiedoillaan välittömästi ongelman ytimeen.

Tarvitsetko apua kiinteistökauppariidan ratkaisemisessa? Tutustu asiantuntija-artikkeleihin ja ota yhteyttä osoitteessa: kallepyrhonen.fi.

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy

Puhelin: 044 563 1558 ja 010 501 5990

Whatsapp: 044 563 1558

Osoite: Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU

Sähköposti: kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi ja toimisto@kallepyrhonen.fi


-