Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Yli puolet tek­nii­kan alan opis­ke­li­jois­ta huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan – ”­Työ­mark­ki­noil­le val­mis­tuu lop­puun­pa­la­nei­ta ih­mi­siä”

Tekniikan alan opiskelijoista yli puolet kokee olevansa usein tai jatkuvasti huolissaan jaksamisestaan, tiedottaa Tekniikan akateemiset -järjestö (TEK).

Luvut ovat nousseet kolmen vuoden tarkastelujaksolla vuosittain. Samaan aikaan hyvinvointi on laskenut. TEKin opiskelijakyselyssä kokonaishyvinvointinsa arvioi hyväksi tai erittäin hyväksi 56 prosenttia opiskelijoista, kun vuonna 2019 näin arvioi 70 prosenttia.

– Opiskelijoiden jaksamisvaikeudet ovat äärimmäisen huolestuttavia. Valitsemme huolella maan parhaita opiskelemaan ja työmarkkinoille valmistuu valmiiksi väsyneitä, loppuunpalaneita ihmisiä, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.

Kyselyn tuloksissa käy ilmi, että kandivaiheen opiskelijat ovat uupuneempia, kuin maisteriopiskelijat. Kyselyyn vastasi yhteensä 3260 opiskelijaa anonyymisti syyskuussa 2021.

– Opiskelijatutkimuksen 2021 tulokset ovat odotetusti, mutta synkästi vielä huonommat kuin vuoden 2020 tulokset eli trendi on selvä ja laskeva, TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh kommentoi.

TEKin jäsenyysvastaava Anniina Pokki kommentoi järjestön tiedotteessa, etteivät opiskelijat koe saavansa ahdinkoon oikeaa apua.

–  Ongelmat kuitataan tsemppiviestein. Sanat eivät enää riitä. Haluamme olla mukana ratkaisemassa ongelmaa.

TEK tarjoaa opiskelijoille maaliskuun loppuun saakka maksuttoman chatin, johon opiskelija voi tulla anonyymisti juttelemaan murheistaan koulutetun vertaispäivystäjän kanssa. Chatin tuottaa opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä Nyyti ry TEKin lahjoitusvaroilla osana mielenTEKoja-hanketta