Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Yh­teis­työ var­mis­taa toi­min­ta­ky­vyn krii­si­ti­lan­teis­sa – Poh­jois-Suo­men avi jär­jes­ti kun­ta­päät­tä­jil­le se­mi­naa­rin Venäjän hyök­käys­so­dan vai­ku­tuk­sis­ta

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntapäättäjille kerrottiin torstaina Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista alueen toimintoihin sekä siitä, miten tilanteeseen on varauduttu. Tilaisuuden järjesti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi).

– Suomi on parhaillaan tilanteessa, jossa yhteiskunnan toimintakykyyn vaikuttaa voimakkaasti niin koronapandemia, Ukrainan kriisi kuin viime perjantaina alkanut hoitajalakkokin,  kiteytti Pohjois-Suomen avin ylijohtaja Terttu Savolainen.

Suomalaisen yhteiskunnan on toimittava kaikissa tilanteissa. Kaikkiaan julkinen sektori, elinkeinoelämä ja kolmas sektori ovat varautuneet hyvin erilaisiin häiriötilanteisiin ja kriiseihin.

Vallitsevassa tilanteessa kansalaisten henkinen kriisinsietokyky on joutunut koetukselle.

– Onneksi Suomessa on vahva maanpuolustustahto. Se perustuu vahvaan luottamukseen sekä toisiamme että hallintoa kohtaan. Tämä luottamus vahvistuu kriisitilanteissa, muistutti Savolainen.

Yleinen kiinnostus turvallisuus- ja varautumisasioihin on noussut kansalaisten keskuudessa entisestään. Kunnat ja siellä toimivat luottamushenkilöt ja viranomaiset ovat varautumisen kannalta keskeisiä toimijoita.

– Oikeusvaltioperiaatteet ovat meillä kunnossa. Meillä on toimiva demokratia ja hallinto, korkeatasoinen koulutus, sanan- ja ilmaisunvapaus sekä vapaa lehdistö. Yhteiskunnat, joissa nämä eivät ole kunnossa, on helpompi murtaa. Pidetään siis yhdessä huolta siitä, että perusasiamme pysyvät jatkossakin kunnossa.

Vaikutuksia elinkeinoelämään pohjoisessa

Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa alueen elinkeinoelämään monin tavoin. Talousvaikutusten syvyys riippuu sodan kestosta ja pakotteista. Kauppakamarit ovat toimineet aktiivisesti elinkeinoelämän tukena kriisin aikana. Maaliskuussa toteutetun yrityskyselyn mukaan tilauskannat ovat vielä vahvoja, mutta Venäjän-kaupan supistuminen vaatii nopeaakin sopeuttamista.

Tuotannon keskeiset rajoitteet ovat tällä hetkellä pula työvoimasta, tuotantopanosten hintojen nousu sekä erilaiset toimitusvaikeudet.

Venäjän hyökkäyssodalla on ollut vaikutuksia myös työvoimaan. Ulkomaisen työvoiman saatavuus heikkenee ja erityisesti maatalouden kausityövoiman saatavuus on jopa estynyt sodan aikana. Maahan saapuneista aikuisista ukrainalaispakolaisista 85 prosenttia on naisia.

Lue lisää: Elin­kei­no­elä­män EVA:n kysely: Jopa 74 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta katsoo Na­to-jä­se­nyy­den pa­ran­ta­van so­ti­laal­lis­ta tur­val­li­suut­ta