Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Vih­rei­den uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Liisa Väi­sä­nen haluaa, että kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin avulla Oulu laa­jen­taa il­met­tään ja kä­si­tys­tä ou­lu­lai­suu­des­ta

Vihreiden valtuutettu Liisa Väisänen on ollut aina aktiivinen osallistuja, joten politiikkaan lähteminen oli luontevaa. Tie on kulkenut Kiuruveden nuorisovaltuuston ja Oulun yliopiston opiskelijapolitiikan kautta Oulun valtuustoon.

Juttusarjassa  haastatellaan  Oulun kaupunginvaltuuston ensikertalaiset.

Vihreiden uusi valtuutttu Liisa Väisänen kertoo aina olleensa kiinnostunut osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
Vihreiden uusi valtuutttu Liisa Väisänen kertoo aina olleensa kiinnostunut osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
Kuva: Pekka Peura

Keitä koet edustavasi kaupunginvaltuustossa?