Hoitopalvelut: Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taan­otol­la

Rikokset: Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la

Kauppahalli: Jou­lun­ai­ka avat­tiin Oulun kaup­pa­hal­lis­sa kol­mi­päi­väi­sel­lä ta­pah­tu­mal­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tilaajille

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

Kaleva 24.9.1920. Suomen puolukanvienti. Yli miljoona kiloa toistaiseksi wiety tänä wuonna, suurin osa Saksaan. Ruotsin sanomalehtien mukaan mätänewät puolukat tänä wuonna Ruotsin metsiin, kun Saksan wienti on tuntuwasti wähentynyt.

Saadakseen selwille, millä kannalla puolukanwienti omasta maastamme nykyisin on, on Dagens Bress kuulostanut asiaa tullihallituksen tilastolliselta osastolta. Sieltä on ilmoitettu, että puolukanwientimme tämän wuoden tammi-lokakuulla on ollut huomattawasti suurempi kuin wiime wuonna samaan aikaan eli 1,494,323 kg., kun se mainittuna aikana w. 1919 oli 862,769 kg. ja w. 1918 121,259 kg.

Suurin wienti on ollut tänä wuonna Saksaan. 1918 oli puolukanwientimme Saksaan tammi-elokuulla 104,356 kg., 1919 samaan aikaan 546,576 kg. ja tänä wuonna 962,253 kg. Wienti Yhdyswaltoihin on tänä wuonna ollut 223,050 kg., kun se sinne on aiemmin ollut aiwan wähäpätöinen.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.