Tilaajille

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

Kaleva 24.9.1920. Suomen puolukanvienti. Yli miljoona kiloa toistaiseksi wiety tänä wuonna, suurin osa Saksaan. Ruotsin sanomalehtien mukaan mätänewät puolukat tänä wuonna Ruotsin metsiin, kun Saksan wienti on tuntuwasti wähentynyt.

Saadakseen selwille, millä kannalla puolukanwienti omasta maastamme nykyisin on, on Dagens Bress kuulostanut asiaa tullihallituksen tilastolliselta osastolta. Sieltä on ilmoitettu, että puolukanwientimme tämän wuoden tammi-lokakuulla on ollut huomattawasti suurempi kuin wiime wuonna samaan aikaan eli 1,494,323 kg., kun se mainittuna aikana w. 1919 oli 862,769 kg. ja w. 1918 121,259 kg.