Mielipiteet: Olisiko Oulun yli­opis­ton kriisi ollut es­tet­tä­vis­sä?

Ympäristöluvat : Pik­ka­ra­lan Shell lo­pet­taa polt­toai­ne­ja­ke­lun, syynä ym­pä­ris­tö­lu­van kalliit in­ves­toin­nit

Tilaajille

Val­ta­tie vei am­mat­ti­kor­kea­kou­luun – Py­hä­joel­ta läh­töi­sin olevan Petra Kos­ke­lan muut­to­kuor­ma suun­ta­si kohti Oulua

Pyhäjoelta lähtöisin oleva Petra Koskela valmistui Raahessa levyseppähitsaajaksi ja suoritti samalla OAMK:n highway-opinnot. Hän pääsi ammattikorkeakouluun ilman pääsykokeita.

Petra Koskela suoritti highway-opintoja ja meni sitä kautta suoraan ammattikorkeakouluun. Highway-opinnot jatkuvat Koulutuskeskus Brahessa myös ensi syksynä.
Petra Koskela suoritti highway-opintoja ja meni sitä kautta suoraan ammattikorkeakouluun. Highway-opinnot jatkuvat Koulutuskeskus Brahessa myös ensi syksynä.
Kuva: Toni Länkinen

Valtatietä pitkin ammattikorkeakouluun. Tämä toteutui kaksikin kertaa Pyhäjoelta lähtöisin olevan Petra Koskelan kohdalla, sillä hänen muuttokuormansa suuntasi juuri Ouluun.

Koskela suoritti Koulutuskeskus Brahessa omien opintojensa ohessa highway-opintoja. Highway tarkoittaa suomennettuna valtatietä. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että hän sai suorittamillaan highway-opinnoilla vapaan pääsyn Oulun ammattikorkeakouluun. Toki se toi lisäkuormaa normaalien metallialan opintojen rinnalle, mutta hän ei kokenut taakkaa liian raskaaksi.