Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Tilaajille

Väki vähenee ja van­he­nee koko Poh­jois-Suo­mes­sa, lisäksi on me­neil­lään ja tulossa suuria teol­li­suu­den hank­kei­ta – Mil­lais­ta työtä on tar­jol­la ja riit­tää­kö niille te­ki­jöi­tä?

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä on krooninen pula, joka pahenee etenkin pienillä paikkakunnilla.
Sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä on krooninen pula, joka pahenee etenkin pienillä paikkakunnilla.
Kuva: Pekka Aho

Kysyimme Pohjois-Suomen työllisyystilanteesta johtaja Petri Keräseltä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta ja johtaja Marja Perälältä Lapin ely-keskuksesta. Molemmilla on vastuualueenaan elinkeinot, työvoima ja osaaminen.

Millaista työvoimaa on tarjolla?

– Pohjois-Pohjanmaalla työvoimaa on tarjolla monipuolisesti. Oikeastaan ylitarjontaa ei ole kuin ainoastaan perustoimistotehtävissä. (Petri Keränen)