Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Työt­tö­myys laski viime vuonna huo­mat­ta­vas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Uusia paik­ko­ja avautui eniten myynti- ja pal­ve­lu­alal­la sekä hoi­to­alal­la

Työttömien määrä laski huomattavasti viime vuonna, kertoo Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Maakunnassa oli joulukuun lopussa 20 300 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 5 100 ihmistä vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Luvut sisältävät myös lomautettuna olleet. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,9 prosenttia.

Normaalin kausivaihtelun vuoksi työttömien määrä nousi joulukuussa 2 100:lla, eivätkä koronarajoitteet lisänneet työttömyyttä merkittävästi, kerrotaan Elyn tiedotteessa. Ely-keskus odottaa, että työttömyys laskee alkuvuoden aikana, mikäli rajoitteita tai sulkuja ei tule.

Lomautettuna oli joulukuun lopussa 2 100 henkilöä, mikä on noin 900 enemmän kuin marraskuussa. Varsinkin rakennusaloilla lomautetaan säännöllisesti talvikuukausina. Vuoden takaiseen verrattuna lomautettuja oli 2 600 vähemmän.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi 7 600 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella joulukuun aikana, määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia paikkoja avautui eniten myynti- ja palvelualalla sekä hoitoalalla. Joulukuun aikana maakunnassa oli kaikkiaan 13 000 avointa työpaikkaa.

Työttömyysaste Pohjois-Pohjanmaalla oli vuoden vaihtuessa 10,9 prosenttia. Alhaisin työttömyysaste oli Limingassa (6,3 %) ja korkein Vaalassa (14,4 %). Oulussa työttömyysaste oli 12,2 prosenttia. Koko maassa työttömyysaste oli 10,5 prosenttia.