Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tulevat kun­nal­lis­vaa­lit ovat myös ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­vaa­lit

Maankäytöstä päättävät kunnat ja niiden yhteistyöjärjestöt maakuntien liitot. Maankäytön suunnittelulla on olennainen rooli maailman ruokaturvan varmistamisessa ja luonnon monipuolisuuden köyhtymisen torjumisessa. Maankäyttö on keskeisessä roolissa ilmaston ja ympäristön kannalta.

Kuntien tehtävät ovat suurelle yleisölle tuttuja. Maakuntien liittojen tehtävät maankäytössä ovat muun muassa ehjän yhdyskuntarakenteen tukeminen (asuminen, palvelut ja liikenne). Lisäksi liitot edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä.