Kalajoen maastopalo: Torstai on hyvin rat­kai­se­va päivä sam­mu­tus­töi­den kan­nal­ta

Tokion Olympialaiset: Matti Mattson avasi Suomen mi­ta­li­ti­lin

Tilaajille

Tie­dät­kö, miten ko­ro­na­epi­de­mian tor­jun­nas­ta pää­te­tään Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la? Katso kohta koh­dal­ta, kenen vas­tuul­la mikäkin ra­joi­tus­toi­mi on

Koronaepidemian hoito on alueellista yhteistyötä, jossa aluehallintovirastolla, sairaanhoitopiireillä ja kunnilla on omat tehtävänsä.

Tartuntatautilakia ollaan parhaillaan päivittämässä viranomaisten sopivien toimivaltuuksien varmistamiseksi, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen.
Tartuntatautilakia ollaan parhaillaan päivittämässä viranomaisten sopivien toimivaltuuksien varmistamiseksi, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Koronavirusepidemiaa hallitaan tällä hetkellä Suomessa valtioneuvoston linjauksin, mutta koska tilanne on eri osissa maata hyvin erilainen, päätökset rajoituksista ja suosituksista tehdään alueellisesti.

Alueellisia ja paikallisia tartuntatautiviranomaisia ovat aluehallintovirastot eli avit, sairaanhoitopiirit ja kunnat. Monelle on kuitenkin voinut jäädä epäselväksi, miten eri viranomaisten vastuut jakautuvat koronatilanteen hoitamisessa.