Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Tilaajille

Sii­lo-ta­lo­ju­tun syy­tet­ty valotti ho­vi­oi­keu­del­le uutta gryn­daus­ideaa – "Tämä oi­keu­den­käyn­ti on ai­heut­ta­nut jo 10 mil­joo­nan tap­piot"

Sveitsissä asuvan syytetyn mukaan syyttäjän vaatima pitkä liiketoimintakielto tuhoaisi taloudellisen toiminnan edellytykset.

Neutraali välimies.

Riippumaton neuvonantaja, jonka tehtävänä on tarkkailla.