Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Onnettomuudet: Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä

Sel­vi­tys ko­ros­taa kak­sois­rai­teen mer­ki­tys­tä Poh­jois-Suo­mel­le – Oulun ja Yli­vies­kan välinen yk­si­rai­tei­nen ra­ta­osuus on ti­heäs­ti lii­ken­nöi­ty ja hyvin häi­riö­herk­kä

Oulun kaupunki, Oulun seudun kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto toteuttivat selvityksen, jossa tutkittiin Oulu-Liminka-Ylivieska kaksoisraiteen ja asemanseutujen kehittämisen vaikutusta päärataan.

-
Kuva: Jukka LehojŠrvi

Oulu-Liminka-Ylivieska-kaksoisraidetta tulisi kehittää. Oulun kaupunki, Oulun seudun kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto toteuttivat selvityksen, jossa tutkittiin Oulu-Liminka-Ylivieska kaksoisraiteen ja asemanseutujen kehittämisen vaikutusta päärataan.

Selvityksen mukaan pääradan kehittäminen parantaa Pohjois-Suomen saavutettavuutta ja se yhdistää Suomen kasvukeskukset, vientiteollisuuden tuotantolaitokset ja logistiset solmupisteet.

Oulun ja Kokkolan välillä kulkee vuosittain noin seitsemän miljoonaa tonnia tavaraliikennettä. Väli on Suomen toiseksi vilkkain tavaraliikenteen määrässä ja määrän ennakoidaan kasvavan noin kymmenen prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Henkilöliikenteessä on yli miljoona matkustajaa vuosittain Oulusta etelään. Matkustajamäärien arvioidaan kasvavan 40-45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Oulun ja Kokkolan välillä kulkee yhteensä 37 henkilö- ja tavarajunaa päivittäin. Selvityksen mukaan yksiraiteinen rataosuus on erittäin tiheästi liikennöity. Lisäksi junien suuret nopeuserot tekevät radasta hyvin häiriöherkän.

Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Jussi Rämet toteaa, että raideliikenteen kehittäminen tukee Pohjois-Suomeen sijoittuvan teollisuuden toimintaedellytyksiä, mikä vaikuttaa positiivisesti vientiin.

– Se on myös tärkeä osa päästötavoitteiden saavuttamista, sillä tavara- ja henkilöliikenteen siirtymillä raiteille on huomattavia vaikutuksia liikenteen päästöihin. Eräs konkreettinen toimenpide onkin siirtää pitkämatkaista kumipyöräliikennettä raiteille, Rämet sanoo.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala korostaa myös kaksoisraiteen rakentamisen myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia alueen elinvoimaan ja saavutettavuuteen. Myös Oritkarin kolmioraiteen toteutus parantaisi Laajalan mukaan tilannetta.

– Oritkarin kolmioraiteen toteutus mahdollistaa liikennöinnin pohjoisesta ja tavararatapihalta suoraan Oritkarin teollisuusalueelle, yhdistettyjen kuljetusten terminaaliin sekä Oulun satamaan, Laajala sanoo.

Lisäksi selvityksessä todetaan, että maankäytön kehittyminen erityisesti asemien lähialueilla tuo lisää matkustajapotentiaalia junaliikenteelle.

Selvityksen mukaan Euroopan unionin TEN-T ydinverkkokäytävän laajentaminen edellyttää pääradan kehittämistä ja raideinvestointeja myös pohjoisessa. Pohjois-Suomen raideliikenteen kehittäminen ja Ylivieska-Oulu kaksoisraide on otettava huomioon valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, MAL-sopimuksessa ja hankesuunnittelussa.