Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Sääs­tö­pää­tök­sis­tä huo­li­mat­ta Oulun ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön ja laa­tu­suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti

Oulun eläkeläisjärjestöt nostivat esille (Kaleva 16.10./Lukijalta) huolensa kaupunginhallitukselle Oulun kaupungin ikäihmisille vuosille 2020 ja 2021 kohdistuvista ulkoisen arvioinnin pohjalta tehtävistä 700 000 euron säästöistä.

Oulun talouden tilannekuva on huolestuttava. Lainasalkku pullistuu entisestään. Joudumme karsimaan menoja ja ylläpitämään tiukkaa menokuria. Meneillään on lähes 50 miljoonan euron säästöpäätösten tekeminen.