Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Kaleva Live: Katso suorana Oulun Py­rin­nön cheer­lea­de­rien jou­lu­näy­tös

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain ko­lo­niaa­li­nen varjo – an­ne­taan saa­me­lai­sil­le mah­dol­li­suus ke­hit­tää omaa it­se­hal­lin­to­elin­tään kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keuk­sien mu­kai­ses­ti

Saamelaiskäräjälakiuudistuksen ollessa pöydällä ja keskustelun kuumetessa nk. ”lappalaispykälästä”, kysymme, miksi mikään alkuperäiskansa maailmassa haluaisi jäsenyyden määrittelyn sidottavan ulkopuolisten laatimiin historiallisiin asiakirjoihin, joista heijastuu aikansa kolonialistinen ja patriarkaalinen vallankäyttö? Ruotsin vallan aikaisia asiakirjoja ovat laatineet etelästä tulleet miehet, jotka ovat kiinnittäneet huomiota vain miehiin yhteiskunnallisina toimijoina valtion asettamien realiteettien, kuten verotuksen, lähtökohdista.

Olemme tutkimuksessa osoittaneet (Alakorva, Kylli ja Valkonen 2022), kuinka nämä asiakirjat eivät tunnista saamelaisten omia yhteiskunnallisia rakenteita ja omistussuhteita, ja ne jättävät saamelaisnaisen toimijuuden kokonaan pimentoon.

Saamelaisnaisen asema omassa yhteisössään on ollut vahvempi kuin naisen asema ympäröivissä yhteiskunnissa. Jos saamelaisen määrittelyssä annetaan painoarvoa näille historiallisille dokumenteille, samalla vahvistetaan niitä historiallisia koloniaalisia ja patriarkaalisia valtarakenteita, jotka sivuuttavat saamelaisten omat näkemykset ja jättävät saamelaisnaisen moninkertaiseen marginaaliin.

"Nyt käsillä olevan saamelaiskäräjälakiehdotuksen saamelaismääritelmä mukailee Ruotsin ja erityisesti Norjan määritelmiä."

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.