Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Pro Lin­nan­maa -liike: Yli­opis­to vä­hä­tel­lyt kes­kus­ta­kam­puk­sen kau­pun­gil­le ai­heut­ta­mia hait­to­ja ja kus­tan­nuk­sia

Pro Linnanmaa -liike perustetiin viime kesänä vastustamaan yliopiston muuttoa keskustaan. Arkistokuvassa liikettä perustamassa olleet Hanna Honkamäkilä (vas.), Ville Salminen, Pentti Koivunen, Pertti Huuskonen, Tiina Rajala ja Samppa Rehu.
Pro Linnanmaa -liike perustetiin viime kesänä vastustamaan yliopiston muuttoa keskustaan. Arkistokuvassa liikettä perustamassa olleet Hanna Honkamäkilä (vas.), Ville Salminen, Pentti Koivunen, Pertti Huuskonen, Tiina Rajala ja Samppa Rehu.
Kuva: Teija Soini

Oulun yliopiston muuttoa vastustava Pro Linnanmaa -liike on jättänyt Oulun kaupunginvaltuustolle kirjeen, jossa se listaa syitä lopettaa kampuksen suunnittelu Raksilaan.

Liike pitää kummallisena ajatusta, että vuosikymmeniä tehty kehitystyö Oulun pohjoisen osakeskuksen ja Linnanmaan tiedekaupunginosan eteen ollaan heittämässä hukkaan.

Lue myös: Sel­vi­tys julki: Suun­ni­tel­man mukaan kes­kus­ta­kam­pus, mar­ke­tit ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt mah­tu­vat Rak­si­lan ton­til­le – katso ha­vain­ne­ku­va tästä

Liike katsoo yliopiston vähätelleen keskustakampuksen kaupungille aiheuttamia haittoja ja kustannuksia. Tiedotteen mukaan suuren ihmismäärän päivittäinen asiointi aiheuttaa liikennejärjestelyjä ja kustannuksiltaan merkittävää infran rakentamista Raksilaan. Lisäksi keskustakampus aiheuttaisi paineen rakentaa keskustaan opiskelija-asuntoja, joiden tonttituotto on pienempi kuin normaalin asuntorakentamisen.

– Yliopiston sijainti on Oulun kaupungin kannalta enemmän kuin vain kiinteistöjen sijaintiasia, sillä se on merkittävä strateginen ratkaisu kaupungille. Olisi kummallista, jos Oulun kaupunginvaltuusto luovuttaisi näin tärkeässä asiassa vastuunsa ja valtansa Oulun yliopiston hallitukselle, jossa ei ole yhtään Oulun kaupungin edustajaa, kirjeessä sanotaan.

Pro Linnanmaa -liikkeen mukaan siirto vaikuttaisi korkeintaan marginaalisesti eteläisen Suomen nuorten kiinnostukseen lähteä opiskelemaan pohjoiseen. Liikkeen mukaan Oulun yliopistoon on niin paljon hakijoita, että vaikka hakijoiden määrä laskisi 30 prosenttia, niin sisään pääsisi alle 20 prosenttia hakijoista.