Poh­jois­suo­ma­lai­sia kuntia pal­kit­tiin: Tun­nus­tus­ta muun muassa Li­min­gan kunnan hen­ki­lös­tö­juh­lal­le ja Py­hä­jär­ven kau­pun­gin verk­ko­val­men­nuk­sel­le

Pohjoissuomalaisia kuntatyöpaikkoja ja kuntatyöntekijöitä on palkittu Kuntekon loppuseminaarissa. Palkintoja myönnettiin yhteensä 34 kappaletta.

Yksi palkinnoista myönnettiin Pyhäjärven kaupungille ja sen liikuntatoiminnalle. Kaupunki aloitti maksuttoman liikunnan verkkovalmennuksen kuntalaisille. Perusteluissa kerrotaan, että vapaa-ajanohjaajan Marko Pehkonen työsti tarjolle 56 eritasoista verkkovalmennusohjelmaa, joita käytetään puhelimeen ladattavalla sovelluksella.

Palkinnon sai myös Kemin kaupungin Vihreä ja kestävä Kemi -hanke. Kaupunki palkkasi kasvisruokaohjaajan, joka haki hävikkiin menossa olevia tuotteita kaupoista ja järjesti sosiaalisen keittiön eri ryhmien kanssa yhdestä kolmeen kertaan viikossa. Mukana ryhmissä oli esimerkiksi maahanmuuttajia, mielenterveyskuntoutujia ja päiväkotiryhmiä. Tapaamisia järjestettiin noin 70 kappaletta.

Limingan kunta palkittiin tammikuussa 2020 järjestetystä henkilöstojuhlasta. Juhla järjestettiin, sillä kunta halusi kiittää työntekijöitä hyvästä työstä. Juhlassa julkistettiin myös Työarjen sankarit -äänestyksen tulokset.

Kempeleen kunta sai palkinnon Työ jaksamisen tukena -toimintamallista. Toimintamallilla on tarkoitus vähentää mielenterveyden häiriöistä johtuvia sairauspoissaoloja. Mallissa työntekijä voi tehdä aluksi lyhyempää työaikaa ilman, että hänen palkkaansa alennetaan ja työaikaa nostetaan välitellen. Perusteluissa todetaan, että mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuosien 2018 ja 2019 välillä noin 25 prosenttia.

Palkinnot jakaa KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan työntekijäjärjestöjen yhteinen kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020.

Ohjelma on lähes kuuden vuoden ajan tarjonnut kehittämisapua kuntatyöpaikoille ja tehnyt hyvää kuntatyötä näkyväksi. Ohjelman päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.