Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Ou­lu­lai­sen Ritva Kyllin Suomen ruo­ka­his­to­ria -kirja sai Ka­na­va-pal­kin­non – Teos va­lit­tiin juuri myös tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kaak­si

Oulun yliopistossa työskentelevän Ritva Kyllin Suomen ruokahistoria -teos sai aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön Kanava-palkinnon keskiviikkona.

Historioitsija Ritva Kylli tunnetaan myös Pastanjauhantaa-ruokablogistaan.
Historioitsija Ritva Kylli tunnetaan myös Pastanjauhantaa-ruokablogistaan.
Kuva: Jani Lehtinen

Palkinto myönnetään vuoden parhaalle suomalaiselle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan tietokirjalle. Se on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Kylli valottaa kirjassaan Suomen ruokakulttuurin ja ruoantuotannon muutoksia 1700-luvulta vuosituhannen taitteeseen.

Teos valittiin äskettäin myös tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaaksi. Voittajan valitsee Katri Makkonen 1. joulukuuta.

FT Ritva Kylli on Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti, joka toimii arktisen ja pohjoisen historian yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.

Hänen tutkimusteemansa liittyvät ruokaan, ympäristöön, terveyteen sekä saamelaisten ja muiden pohjoisten alkuperäiskansojen historiaan.

Kylli tunnetaan myös Pastanjauhantaa-ruokablogistaan.