Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen ko­ti­mai­se­maan ra­ken­net­tiin uutta voi­ma­joh­toa – Maa­oi­keus yli kol­min­ker­tais­ti kor­vauk­set, joita Fing­ri­din pitää maksaa mai­se­ma­hai­tas­ta

Oululaisen lapsiperheen kotipihalta avautuva peltomaisema muuttui merkittävästi vuonna 2020.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid siirsi Leväsuo-Pikkarala –voimajohtoa uuteen paikkaan Vaalantien varressa ja rakensi uutta voimajohtoreittiä noin 750 metrin matkalta. Uudistuksen myötä Itä-Saarelassa asuvan lapsiperheen lähimaisemaan pystytettiin uusia voimajohtopylväitä ja sähkönsiirtoon käytettävä linja siirtyi aiempaa lähemmäs heidän asuinrakennustaan.

Voimajohdon siirto johtui Oulun kaupungin maankäytöllisistä ja kaavoituksellisista tarpeista. Kaupunki oli osoittanut voimajohdolle uuden reitin uuden Oulun yleiskaavassa, joka tuli lainvoimaiseksi keväällä 2016.

5000 euron korvausmaisemahaitasta

Tämä oli alkusysäys oikeudenkäynnille, josta Oulun käräjäoikeuden maaoikeus antoi hiljattain ratkaisunsa.

Lapsiperhe ei nimittäin ollut tyytyväinen niihin korvauksiin, jotka sille päätettiin maksaa voimajohdon aiheuttamasta maisemahaitasta lunastustoimituksessa.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.