Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Ol­ki­luo­don kol­mos­reak­to­rin tur­bii­ni­lai­tok­ses­sa ha­vait­tu vau­rioi­ta, vai­kut­ta­nee sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non aloit­ta­mi­seen

TVO:n mukaan vaurioilla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin turbiinilaitoksessa on havaittu vaurioita, kertoo Teollisuuden Voima (TVO). Vauriot havaittiin huolto- ja tarkastustöiden yhteydessä ydinreaktorin turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen sisäosissa.

Yhtiön mukaan asialla on todennäköisesti vaikutusta reaktorin koekäytön etenemiseen ja säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. Aikatauluarvio selvinnee TVO:n mukaan lähipäivinä.

TVO kertoo tiedotteessaan, että turbiinilaitoksen syöttövesipumpuilla pumpataan vesi höyrystimiin syöttövesitankista.

Pumppujen vaurioilla ei ole yhtiön mukaan vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Aiemmin on ilmoitettu Olkiluodon kolmosreaktorin säännöllisen sähköntuotannon alkavan tämän vuoden joulukuussa.

Olkiluodon kolmosreaktorin piti aikanaan aloittaa sähköntuotanto vuonna 2009, mutta rakennustyöt ovat viivästyneet merkittävästi. Reaktori on ollut maaliskuusta alkaen koekäytössä ja tuottanut sähköä valtakunnan verkkoon. Kolmosreaktori pysäytettiin viime viikolla ja silloin kerrottiin, että sähköntuotantoa jatkettaisiin lokakuun lopulla.