Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Tilaajille

Oletko muut­ta­nut lii­kun­ta­ta­po­ja­si tai kokenut lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan uhkaa? Ou­lu­lais­tut­ki­mus sel­vit­tää, miten korona on vai­kut­ta­nut kes­ki-ikäi­siin

Tutkijoita kiinnostavat pandemian vaikutukset mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Tutkittavina ovat tänä vuonna 55 vuotta täyttävät Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:n jäsenet.

Koronapandemialla voi olla eri ihmisiin hyvin erityyppisiä vaikutuksia. Toisille se on voinut esimerkiksi tarjota entistä enemmän aikaa liikkumiseen, kun taas toiset ovat passivoituneet kotisohvalle.
Koronapandemialla voi olla eri ihmisiin hyvin erityyppisiä vaikutuksia. Toisille se on voinut esimerkiksi tarjota entistä enemmän aikaa liikkumiseen, kun taas toiset ovat passivoituneet kotisohvalle.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pelottaako koronaan sairastuminen? Millaisia varotoimenpiteitä olet tehnyt estääksesi virukselle altistumista? Oletko muuttanut ruokailutapojasi tai liikuntatottumuksiasi tai kokenut pandemian aikana lähisuhdeväkivallan uhkaa?

Reilut kymmenentuhatta suomalaista on saanut vastattavakseen tämäntyyppisiä kysymyksiä Oulun yliopiston tutkijoiden selvittäessä koronapandemian vaikutuksia keski-ikäisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin.