Oamk alkaa jär­jes­tää kaiken mah­dol­li­sen ope­tuk­sen etänä, myös uudet opis­ke­li­jat siir­ty­vät ko­tei­hin­sa opis­ke­le­maan pe­reh­dy­tys­jak­son jälkeen – taus­tal­la Oulun alueel­la li­sään­ty­neet ko­ro­na­tar­tun­nat

Oulun yliopistolla ensimmäinen periodi on järjestetty kaikille etäopetuksena.

Oulun ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat siirtyvät vastikään loppuneen perehdytysjakson jälkeen etäopetukseen muiden opiskelijoiden tavoin. Arkistokuva.
Oulun ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat siirtyvät vastikään loppuneen perehdytysjakson jälkeen etäopetukseen muiden opiskelijoiden tavoin. Arkistokuva.
Kuva: Leinonen Jukka

Oamk siirtyy järjestämään kaiken mahdollisen opetuksen toistaiseksi etäopetuksena. Seuraavan viikon aikana organisaatio järjestellään toimimaan etäopetustilassa. Päätöstä perustellaan koronatartuntojen lisääntymisellä Oulun alueella.

Oamkin viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala kertoo, että uudet opiskelijat ovat saapuneet ja heidän perehdytysjaksonsa on vastikään päättynyt.

– Päätimme, että uudetkin opiskelijat siirtyvät nyt siihen, että kaikki mahdollinen opetus tapahtuu etänä, kuten vanhemmilla opiskelijoilla. Tähdensimme uudelleen sitä, että kaikilla on nyt sama opetus.

Haapala kertoo, että kaikkea opetusta ei voida järjestää etänä. Lähiopetustilanteita varten on järjestetty kasvomaskeja ja hankittu henkilökunnalle kestokangasmaskeja. Lisäksi jo keväällä on laadittu ohjeistus turvaväleistä ja -toimista.

Tiedotteella haluttiin Haapalan mukaan muistuttaa koronaohjeistuksista ja painottaa korkeakouluyhteisön vastuuta koronan leviämisessä.

Oulun yliopistossa ensimmäinen periodin opetus järjestetään etänä.

Oulun yliopiston koulutuspalvelujen johtaja Vesa-Matti Sarenius kertoo, että opiskelijoiden orientaatioon liittyviä ohjauksia pidetään kasvokkain, mutta uudet opiskelijat siirtyvät hekin etätyöskentelemään orientaation jälkeen. Orientaatiota varten on järjestetty erikoistoimia.

– Kaikki eivät ole samaan aikaan yliopistolla. Tiedekunnille on porrastettu eri päiviä ja varattu tavallista isompia tiloja, jolla pyritään pitämään huolta turvallisuudesta.

Opetusta, jota ei voida järjestää etänä, pidetään kampuksella turvallisuus huomioiden.

– Niitä varten on tarkat turvallisuusjärjestelyt, pidetään turvavälit ja käytetään tarvittaessa suojaimia.