Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

Kaksi miestä tuomittiin vankilaan seksuaalirikoksista, jotka kohdistuivat kahteen nuorisokodista karkumatkalla olleeseen tyttöön heinäkuussa 2018.

Vuonna 1997 syntynyt Ali Qasim Abed sai maanantaina Oulun käräjäoikeudelta törkeästä raiskauksesta, yllytyksestä törkeään raiskaukseen ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 3,5 vuoden ehdottoman vankeustuomion.