Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Raiskaukset
Mies raiskasi kehitysvammaisen naisen asuntoautossa Oulussa – tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Mies rais­ka­si ke­hi­tys­vam­mai­sen naisen asun­to­au­tos­sa Oulussa – tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

19.09.2023 13:00
Tilaajille
Evp-prikaatikenraali Mauri Koskela tuomittiin raiskauksesta lähes kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen, sotilasarvo pysyy

Evp-pri­kaa­ti­ken­raa­li Mauri Koskela tuo­mit­tiin rais­kauk­ses­ta lähes kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen, so­ti­las­ar­vo pysyy

05.09.2023 17:10 10
Oulun käräjäoikeus tuomitsi viisikymppisen miehen ehdottomaan vankeuteen raiskauksesta

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vii­si­kymp­pi­sen miehen eh­dot­to­maan van­keu­teen rais­kauk­ses­ta

10.05.2023 19:15
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen kahden 17-vuotiaan tytön raiskauksista, hovioikeus hylkäsi syytteet

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen kahden 17-vuo­tiaan tytön rais­kauk­sis­ta, ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet

05.05.2023 15:52
Tilaajille
Vuoden alusta voimaan tuleva uusi seksuaalirikoslaki jäi asiantuntijan mukaan keskeneräiseksi ja sisältää huolestuttavia piirteitä – "Ei voi sanoa, että uudistus on kokonaan läpimätä, mutta kesken se jäi"

Vuoden alusta voimaan tuleva uusi sek­suaa­li­ri­kos­la­ki jäi asian­tun­ti­jan mukaan kes­ken­eräi­sek­si ja si­säl­tää huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä – "Ei voi sanoa, että uu­dis­tus on ko­ko­naan lä­pi­mä­tä, mutta kesken se jäi"

31.12.2022 09:50 4
Seitsemän kertaa Oulussa raiskatun naisen oikeusprosessi tuli päätökseen – KKO ei myöntänyt valituslupia

Seit­se­män kertaa Oulussa rais­ka­tun naisen oi­keus­pro­ses­si tuli pää­tök­seen – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­pia

21.11.2022 10:06 15
Tilaajille
15-vuotias poika raiskasi 16-vuotiaan tytön Oulussa, kohtasivat toisensa Valkeassa – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja valvontaan

15-vuo­tias poika rais­ka­si 16-vuo­tiaan tytön Ou­lus­sa, koh­ta­si­vat toi­sen­sa Val­keas­sa – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja val­von­taan

17.11.2022 16:53 7
Tilaajille
29-vuotiaalle miehelle yli kahden vuoden vankeustuomio alaikäisen törkeästä raiskauksesta Oulussa

29-vuo­tiaal­le mie­hel­le yli kahden vuoden van­keus­tuo­mio ala­ikäi­sen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta Oulussa

21.06.2022 17:34 8
Tilaajille
Raiskaukset Ukrainassa rikkovat koko yhteisöä –Oululaistutkija muistuttaa, että seksuaalisen väkivallan kokeminen ja näkeminen on erittäin haavoittava kokemus

Rais­kauk­set Uk­rai­nas­sa rik­ko­vat koko yh­tei­söä –Ou­lu­lais­tut­ki­ja muis­tut­taa, että sek­suaa­li­sen vä­ki­val­lan ko­ke­mi­nen ja nä­ke­mi­nen on erit­täin haa­voit­ta­va kokemus

14.05.2022 19:00 4
Tilaajille
Oikeus: Nuori mies raiskasi 15-vuotiaan tytön häkkivarastossa Oulussa – tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Oikeus: Nuori mies rais­ka­si 15-vuo­tiaan tytön häk­ki­va­ras­tos­sa Oulussa – tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

19.04.2022 10:47
Tilaajille
Miehelle vankeutta raiskauksesta ja vapaudenriistosta

Mie­hel­le van­keut­ta rais­kauk­ses­ta ja va­pau­den­riis­tos­ta

08.12.2021 15:56 3
Tilaajille
Nuorisokodista karannut tyttö raiskattiin törkeästi, oikeus määräsi tekijät vangittavaksi

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

07.09.2021 11:04 2
Tilaajille
Mies ja nainen lähtivät Oulussa samalle asunnolle ravintolaillan päätteeksi – seuraavan aamun tapahtumat toivat tuomion raiskauksesta

Mies ja nainen läh­ti­vät Oulussa samalle asun­nol­le ra­vin­to­la­il­lan päät­teek­si – seu­raa­van aamun ta­pah­tu­mat toivat tuomion rais­kauk­ses­ta

28.04.2021 13:34 5
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Mies raiskasi uhrin kaksi kertaa – tuomittiin kahden vuoden vankeuteen

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mies rais­ka­si uhrin kaksi kertaa – tuo­mit­tiin kahden vuoden van­keu­teen

11.02.2021 15:16
Tilaajille
14-vuotiaan raiskauksesta ja hyväksikäytöstä nostetut syytteet hylättiin Oulussa

14-vuo­tiaan rais­kauk­ses­ta ja hy­väk­si­käy­tös­tä nos­te­tut syyt­teet hy­lät­tiin Oulussa

28.09.2020 16:22
Tilaajille
Pääkirjoitus: Raiskauksen määritelmä on nyt vajaa – suostumuksen puute on perusteltua mainita laissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rais­kauk­sen mää­ri­tel­mä on nyt vajaa – suos­tu­muk­sen puute on pe­rus­tel­tua mainita laissa

10.07.2020 20:00
Tilaajille