Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen on kes­tä­mä­tön­tä – poik­keus­olo­jen kes­kel­lä on tärkeää luoda toivoa ja mah­dol­li­suuk­sia

Koronakriisi näkyy huolestuttavalla tavalla myös lasten ja nuorten arjessa. Monessa perheessä on koronatilanteen keskellä huolta terveydestä ja taloudesta ja monet nuoret kokevat poikkeustilanteen muutenkin ahdistavana. Tässä tilanteessa tuttu nuorisotyöntekijä tai harrastusporukka on monelle korvaamaton tuki.

Koronakevät on tuonut haasteita myös käytännössä jokaisen kunnan talouteen ja asettaa painetta leikkauksille budjettipäätöksiin tuleville vuosille. Epidemiatilanne on vaikuttanut useisiin eri toimijoihin, mikä saattaa näkyä myös toiminnan määrässä, kun kasvokkain toteutunut toiminta on siirtynyt etätapaamisiksi ja toimintaa on mietitty täysin uudella tavalla. Esimerkiksi partiossa lamaantumisen sijaan kehitimme nuorten ideoimana etäpartiotoimintaa täysin uudelle tasolle.