Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

järjestöjen toiminta-avustukset
Pohjois-Suomen islamilainen yhdyskunta jäi ilman Pohteen avustusta

Poh­jois-Suo­men is­la­mi­lai­nen yh­dys­kun­ta jäi ilman Pohteen avus­tus­ta

08.02.2024 06:00 17
Tilaajille
Oulu-laivalle haetaan 30 000 euron verran toimintatukea, mutta kaupunginhallitus on myöntämässä kolmasosan siitä

Ou­lu-lai­val­le haetaan 30 000 euron verran toi­min­ta­tu­kea, mutta kau­pun­gin­hal­li­tus on myön­tä­mäs­sä kol­mas­osan siitä

28.08.2023 07:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki huomioi elä­ke­läis­jär­jes­töt jär­jes­tö­avus­tuk­ses­sa – kri­tee­rit avus­tuk­sel­le tehdään kevään aikana

01.02.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen jakamat avus­tuk­set val­mis­tel­tiin yh­teis­työs­sä kuntien ja jär­jes­tö­jen edus­ta­jien kanssa

01.02.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen on kes­tä­mä­tön­tä – poik­keus­olo­jen kes­kel­lä on tärkeää luoda toivoa ja mah­dol­li­suuk­sia

15.09.2020 05:00
Tilaajille