Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Ky­syim­me, voiko ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen ke­sä­työ­läi­nen saada ko­ro­na­ro­kot­teen Oulussa – Ter­veys­joh­ta­ja: "Koi­tam­me hou­ku­tel­la ro­kot­teel­le mah­dol­li­sim­man monen ha­luk­kaan"

Tällä hetkellä Oulussa rokotevuorossa ovat 25-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuulivat 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat.
Tällä hetkellä Oulussa rokotevuorossa ovat 25-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuulivat 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat.
Kuva: Kaisa Vänskä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee, että jokainen ottaisi sekä ensimmäisen että toisen koronarokoteannoksen omassa kotikunnassaan eli siinä kunnassa, jossa on kirjoilla.

THL:n mukaan kansalaisella on kuitenkin myös oikeus saada koronarokotus sellaisessa kunnassa, jonka alueella hän oleskelee "säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti", tai jonka terveyskeskuksen hän on valinnut hoitopaikakseen.