Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si aset­tu­mas­sa eniten yrit­tä­jiä, maa­seu­tu­mai­sis­sa kun­nis­sa asuvia ja kes­kus­tan kan­nat­ta­jia – elä­ke­läi­siä ja työt­tö­miä vähiten

Harvinaisinta ehdolle asettuminen on perussuomalaisten kannattajissa.

Yli miljoonaa suomalaista on kysytty ehdokkaaksi näissä tai aiemmissa kuntavaaleissa. Asia käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) teettämästä kyselytutkimuksesta.

Vuoden 2021 kuntavaaleihin on kysytty joka kymmenettä kyselyvastaajaa. Neljä prosenttia vastaajista kertoo asettuvansa ehdolle näissä vaaleissa.

Aiemmin yli 60-vuotiaat ovat olleet merkittävästi ehdolla (14 prosenttia ehdokkaista) mutta nyt kiinnostus ehdokkuuteen on merkittävän vähäistä: vain yhden prosentin luokkaa.

Kyselyn mukaan ammattiryhmistä yrittäjiä on kosiskeltu ehdokkaiksi useimmin niin näihin kuntavaaleihin (15 prosenttia ehdokkaista) kuin aikaisempiinkin (22 prosenttia ehdokkaista). Yrittäjistä joka kymmenes on ollut ehdolla aiemminkin.  Myös johtavassa asemassa olevia ja ylempiä on kysytty ehdolle muita ryhmiä useammin.

Työttömiä ehdokkaita ei juurikaan

Työttömiä on kysytty ehdokkaaksi aiempiin vaaleihin harvoin, näissä vaaleissa tuskin lainkaan, tutkimuksessa todetaan.

Työntekijöistä (2 prosenttia vastanneista) ja opiskelijoista (4 prosenttia ehdokkaista) vain pieni osa on lähdössä ehdolle. Koulutustaustoissa ei ole erityisiä eroja ehdokkaaksi kysyttäessä eikä lähdettäessä.

Yli 85 000 euroa vuodessa tienaavia on kysytty ehdokkaaksi aiemmissa vaaleissa kolme ja puoli kertaa hanakammin kuin alle 20 000 euroa tienaavia. He ovat myös vähemmän tienaavia innokkaampia asettumaan ehdolle.

Paljon keskustan kannattajia, vähän perussuomalaisten

Kyselyn mukaan maaseutumaisissa kunnissa ehdolle asettuvien määrä (14 prosenttia vastanneista) on moninkertainen pääkaupunkiseudulla (2 prosenttia vastanneista), taajaan asutuissa kunnissa (2 prosenttia vastanneista) ja kaupunkimaisissa kunnissa (3 prosenttia vastanneista) ehdolle lähtevien määrään nähden.

Keskustan kannattajista joka viides (19 prosenttia vastanneista) on ollut ehdolla aiemmin ja joka kymmenes on ehdolla näissä kuntavaaleissa.

SDP:n kannattajistakin lähes viidennes (17 prosenttia vastanneista) on ollut aiemmin ehdolla. Tulevissa vaaleissa heitä on ehdolla vain kaksi prosenttia.

Harvinaisinta ehdolle asettuminen on perussuomalaisten kannattajissa.

Tehokkainta ehdolle kysyminen on ollut vihreiden kannattajien piirissä. Kannattajista lähes jokainen kysytty (8 prosenttia vastanneista) sanoo myös lähtevänsä ehdolle.

Muiden puolueiden ehdolle kysytyistä keskustan kannattajista ehdolle olisi lähdössä neljä viidestä, vasemmistoliiton kaksi kolmesta, perussuomalaisten lähes joka kolmas, SDP:n ja kokoomuksen joka viides.

Fakta

Kuinka tutkimus tehtiin?

Tutkimusaineiston keruun toteutti Kantar TNS Oy. Aineisto on koottu Gallup Kanavalla aikavälillä 2.3.–6.3.2021.

Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 050.

Vastaajat edustavat maamme 18–79 -vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.