Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Kun­ta­vaa­leis­sa on annettu jo yli puoli mil­joo­naa ääntä

Ennakkoäänestäneiden osuus kuntavaaleissa oli maanantain jälkeen 12,3 prosenttia äänioikeutetuista. Maanantaina uurnilla kävi 103 497 suomalaista.

Puolen miljoonan ennakkoäänestäneen raja ylitettiin maanantaina ja maanantai-iltaan mennessä lähes 548 000 suomalaista oli jo käyttänyt äänioikeuttaan.