Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kult­tuu­ris­ta elin­voi­maa kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­seen

Jetta Huttunen
Jetta Huttunen

Vuoden 2021 kunnallisvaaleja on tituleerattu kulttuurivaaleiksi, koska kulttuuriala on ollut esillä julkisuudessa paljon. Kulttuurivaaleilla tarkoitetaan sitä, että äänestäjä haluaa tietää ehdokkaansa kannat kulttuuriin ja sen kehittämiseen.

Kulttuuri- ja taideala on merkittävä elinkeino ja tekijöille suunnatuilla resursseilla on merkittäviä elinkeinovaikutuksia: uusia työpaikkoja, lisää verotuloja ja kohonnutta vetovoimaa.