Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

HS: Fen­no­voi­mas­ta tehdään tur­val­li­suus­ana­lyy­si Uk­rai­nan ta­pah­tu­mien takia

Helsingin Sanomien mukaan Fennovoiman ydinvoimahankkeen toteutumisen ehtoja arvioidaan entistä tiukemmin kriteerein Ukrainan tapahtumien takia. Lehti käyttää lähteenään muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk).

Ministeri Lintilän mukaan turvallisuusanalyysi tehdään, mutta sen täsmällisestä muodosta neuvotellaan parhaillaan ministeriöiden kesken.