Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

En­si­hoi­ta­jil­ta ankaraa kri­tiik­kiä toi­mi­ala­joh­ta­jal­le – "Kuor­mi­tus on kas­va­nut, re­surs­sit hei­ken­ty­neet ja pel­kääm­me pal­ve­lu­ta­son heik­ke­ne­vän"

Iso joukko Oulun alueen ensihoitajia on sitä mieltä, että ensihoidon siirrossa pelastuslaitoksilta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille tarvitaan nopeasti korjausliikkeitä.

Oulun alueella työskentelevä ensihoidon henkilöstö on tyytymätön siihen, miten ensihoidon siirto pelastuslaitoksilta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi on toteutettu.

– Kuormitus on kasvanut, resurssit ovat heikentyneet ja pelkäämme, että palvelutaso heikkenee, arvioi ensihoitaja ja työsuojeluvaltuutettu Jaakko Konttinen.