Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ely-kes­kus: Ne­los­tien ke­hit­tä­mi­nen Haa­ran­sil­lan ja Hau­ru­ky­län välillä vaatisi mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – sel­vi­tys esittää jopa uutta lin­jaus­ta

Valtatie 4:n kehittäminen Haaransillan ja Haurukylän välillä vaatii mahdollisesti muutoksia Haaransillan liittymäjärjestelyihin, arvioidaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen tekemässä esiselvityksesä. Arkistokuva.
Valtatie 4:n kehittäminen Haaransillan ja Haurukylän välillä vaatii mahdollisesti muutoksia Haaransillan liittymäjärjestelyihin, arvioidaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen tekemässä esiselvityksesä. Arkistokuva.
Kuva: Sauli Pahkasalo

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen teettämä esiselvitys valtatie 4:n kehittämisestä Temmeksen Haurukylän ja Limingan Haaransillan välillä. Kehittämisselvityksen mukaan valtatie 4:n nostaminen tavoitetilaansa vastaavaksi vaatisi mittavia toimenpiteitä.

Selvityksen mukaan valtatien saaminen tavoitteiden mukaiseksi Haurukylän ja Haaransillan välisellä 10 kilometrin matkalla vaatisi muun muassa, että tien nopeustaso tulisi nostaa 100 kilometriin tunnissa. Tielle tarvittaisiin kaksi ohituskaistaparia sekä keskikaidetta koko tiejaksolle.

Selvitys ehdottaa myös nykyisten tasoliittymien poistamista ja liikenteen ohjaamista rinnakkaisteitä pitkin eritasoliittymiin, joita jaksolle on esitetty kolme. Uusia rinnakkaisteitä tarvittaisiin lähes koko jaksolle, lisäksi tarvittaisiin alikulkuja ja muita kulkuyhteyksiä maatalouden tarpeisiin.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kertoo tiedotteessaan, että nopeusrajoituksen nosto 100 kilometriin tunnissa edellyttäisi linjauksen parantamista usean kilometrin osuudella. Valtatien melualueella sijaitsevien kymmenien asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla tarvittaisiin meluntorjuntatoimenpiteitä. Haaransillan kohdalla valtateiden 4 ja 8 sekä seututien 847 liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen on tutkittu vaihtoehtoisia eritasoliittymäratkaisuja.

Tiejärjestelyjen uudistamisella olisi haitallisia vaikutuksia muun muassa nykyiselle maankäytölle ja elinkeinoelämälle, valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisema-alueelle, sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteisiin. Ely-keskuksen mukaan toteuttamiseen liittyy myös teknisiä haasteita.

Esiselvityksen perusteella todettiin Haurukylä-Haaransilta-jaksolla olisi syytä tarkastella myös muita tielinjausvaihtoehtoja, esimerkiksi maakunta- ja yleiskaavoissa esitettyä uutta 13,5 kilometrin mittaista tielinjausta, joka kulkisi nykyisen valtatie 4:n itäpuolelta Limingan ja Tyrnävän rajalla.

Valtakunnallisen tason I pääväyläksi määritelty valtatie 4 on osa Eurooppa-tasoista TEN-T -ydinverkkokäytävää ja sen merkitys on suuri erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta.  Valtatien 4 kehittäminen välillä Haurukylä - Haaransilta -kehittämisselvitys laadittiin marraskuun 2020 ja syyskuun 2021 välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen, Limingan ja Tyrnävän kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Väyläviraston yhteistyönä.