WinCapita
WinCapita-häviäjille 22,9 miljoonaa korvauksia, pienin summa viisi euroa ja suurin 1,56 miljoonaa – "Varsin usein tuli vastaan Oulu"

Win­Ca­pi­ta-hä­viä­jil­le 22,9 mil­joo­naa kor­vauk­sia, pienin summa viisi euroa ja suurin 1,56 mil­joo­naa – "Varsin usein tuli vastaan Oulu"

24.08.2020 08:19 11
Tilaajille
Poliisi on selvittänyt massiivista WinCapita-huijausta yli 12 vuotta Oulussa – rikostutkijan mukaan menetetyt rahat on yhä mahdollista saada takaisin

Poliisi on sel­vit­tä­nyt mas­sii­vis­ta Win­Ca­pi­ta-hui­jaus­ta yli 12 vuotta Oulussa – ri­kos­tut­ki­jan mukaan me­ne­te­tyt rahat on yhä mah­dol­lis­ta saada ta­kai­sin

05.04.2020 06:00 1
Tilaajille
Uudet korvaushakemukset WinCapita-jutussa saattavat olla turhia — Oikeus vahingonkorvauksiin voi vanhentua

Uudet kor­vaus­ha­ke­muk­set Win­Ca­pi­ta-ju­tus­sa saat­ta­vat olla turhia — Oikeus va­hin­gon­kor­vauk­siin voi van­hen­tua

21.10.2019 19:27 3
Suomen suurimman petosvyyhdin WinCapitan korvauspäätökset annettaneen maaliskuussa – Korvauksia on haettu 29,7 miljoonan edestä

Suomen suu­rim­man pe­tos­vyyh­din Win­Ca­pi­tan kor­vaus­pää­tök­set an­net­ta­neen maa­lis­kuus­sa – Kor­vauk­sia on haettu 29,7 mil­joo­nan edestä

21.10.2019 11:53 16
WinCapita-tappioiden maksaminen yhä jäissä, yli 63 miljoonaa määrätty maksettavaksi valtiolle

Win­Ca­pi­ta-tap­pioi­den mak­sa­mi­nen yhä jäissä, yli 63 mil­joo­naa mää­rät­ty mak­set­ta­vak­si val­tiol­le

24.03.2017 06:07 16
Hovi määräsi Wincapita-hyödyt maksuun, käräjäoikeus oli vapauttanut iäkkään ja huonokuntoisen maksajan

Hovi määräsi Win­ca­pi­ta-hyö­dyt mak­suun, kä­rä­jä­oi­keus oli va­paut­ta­nut iäkkään ja huo­no­kun­toi­sen mak­sa­jan

21.12.2016 13:17 15

Ho­vi­oi­keus alensi ri­kos­hyö­ty­nä me­ne­tet­tä­vää summaa Win­ca­pi­ta-ju­tus­sa

14.10.2016 12:11 0

Savon Sa­no­mat: Win­Ca­pi­ta-uh­reil­le val­tiol­ta mil­joo­na­kor­vauk­set 2017

22.09.2016 04:10 61
Hovioikeus tiukensi WinCapita-tuomioita

Ho­vi­oi­keus tiu­ken­si Win­Ca­pi­ta-tuo­mioi­ta

22.04.2016 22:29 5

Win­Ca­pi­taan Oulussa hou­ku­tel­leen miehen syyte hy­lät­tiin

23.10.2015 10:34 0

Ho­vi­oi­keus ei hel­ty­nyt - mies maksaa kaikki Win­ca­pi­ta-tie­nes­tit val­tiol­le

25.09.2015 12:37 0
WinCapitaan houkutelleelle vaaditaan rikostuomiota Oulussa

Win­Ca­pi­taan hou­ku­tel­leel­le vaa­di­taan ri­kos­tuo­mio­ta Oulussa

14.09.2015 08:33 21
Isot WinCapita-käräjät alkavat Oulussa

Isot Win­Ca­pi­ta-kä­rä­jät alkavat Oulussa

07.09.2015 06:10 10

Mies yritti vä­hen­tää verot Win­ca­pi­ta-kor­vauk­sis­taan - ho­vi­oi­keus ei hel­ty­nyt

04.05.2015 21:19 6
Hovioikeus korotti Wincapita-sijoittajan laskua  -  yli 700 000 euroa valtiolle

Ho­vi­oi­keus korotti Win­ca­pi­ta-si­joit­ta­jan laskua - yli 700 000 euroa val­tiol­le

20.02.2015 12:38 9

Oikeus tuo­mit­si mil­joo­na­kor­vauk­set Win­Ca­pi­tan ri­kos­hyö­dys­tä

27.01.2015 10:34 0

Vil­pi­tön mieli ei aut­ta­nut

10.10.2014 11:20 3

Onko voit­to­jen maksua syytä koh­tuul­lis­taa, KKO?

10.10.2014 10:35 4

KKO: Win­Ca­pi­ta-voi­tot pitää maksaa val­tiol­le ri­kos­hyö­ty­nä

10.10.2014 09:08 16
Lauerma: WinCapitassa hurmoksellisuutta ja kulttipiirteitä

Lauer­ma: Win­Ca­pi­tas­sa hur­mok­sel­li­suut­ta ja kult­ti­piir­tei­tä

19.08.2014 06:07 21