Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vai­he­kaa­van te­ke­mi­nen Vir­pi­nie­meen ei ole Oulun kau­pun­gil­le tap­piol­lis­ta

Esa Aalto ja Ville Luotola kirjoittivat (Kaleva 18.11./Lukijalta) Meriniemen ja Kellonlahden asuinalueiden vaihekaavasta. Yhdyskuntalautakunnan 11.5. päätös 3 300 euroa/loma-asunto, ja muut kulut, antaa arviolta noin 260 rakennetulle ja rakentamattomalle loma-asunnolle kaavakustannukseksi yhtensä noin 900 000 euroa. Hinta osoittaa yksinkertaisesti sen, että kaupungin tarkoitus oli rahastaa asukkaita kaavamuutoksen varjolla.

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 59 sanotaan: ”Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus. Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset." Eräs kaavoitusasiain lakimiesasiantuntija on todennut asiasta; "Ei ole mahdollista periä kuviteltuja kustannuksia, vaan kyse on todellisista kustannuksista."