Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Viikingit
Viikingit olivat Pohjois-Amerikassa jo tasan tuhat vuotta sitten – todisteena metalliterällä kaadetut puut

Vii­kin­git olivat Poh­jois-Ame­ri­kas­sa jo tasan tuhat vuotta sitten – to­dis­tee­na me­tal­li­te­räl­lä kaa­de­tut puut

21.10.2021 11:59 3
Olivatko viikingit valtaamassa USA:n kongressia?
Kolumni

Oli­vat­ko vii­kin­git val­taa­mas­sa USA:n kong­res­sia?

15.01.2021 12:00 1
Tilaajille
Oululaiskirjailija Katja Törmänen matkusti kuukaudeksi Orkneysaarille Skotlantiin ja kulki jalkaisin saadakseen tuntumaa uutuusromaaninsa maisemaan: "Tuli tunne, että näin näillä niityillä ja kallioilla on kävelty jo tuhansia vuosia"

Ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Katja Tör­mä­nen mat­kus­ti kuu­kau­dek­si Ork­ney­saa­ril­le Skot­lan­tiin ja kulki jal­kai­sin saa­dak­seen tun­tu­maa uu­tuus­ro­maa­nin­sa mai­se­maan: "Tuli tunne, että näin näillä nii­tyil­lä ja kal­lioil­la on kävelty jo tu­han­sia vuosia"

26.05.2020 19:00
Tilaajille
Kemiläispoika kaiveli Tervaharjulla onkimatoja, kun esiin tuli säiläkirjailtu ristiretkiaikainen miekka – upea ase pysyi pitkään lähes tuntemattomana muinaislöytönä

Ke­mi­läis­poi­ka kaiveli Ter­va­har­jul­la on­ki­ma­to­ja, kun esiin tuli säi­lä­kir­jail­tu ris­ti­ret­ki­ai­kai­nen miekka – upea ase pysyi pitkään lähes tun­te­mat­to­ma­na mui­nais­löy­tö­nä

16.05.2020 12:34 1
Tilaajille