Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vauhtipuisto
Nallikariin avataan uusi ravintola – Vauhtipuiston yrittäjän Kalle Komulaisen pitkäaikainen unelma toteutuu helmikuussa

Nal­li­ka­riin avataan uusi ra­vin­to­la – Vauh­ti­puis­ton yrit­tä­jän Kalle Ko­mu­lai­sen pit­kä­ai­kai­nen unelma to­teu­tuu hel­mi­kuus­sa

21.01.2024 06:00 24
Tilaajille
Poliisi selvittää, oliko Potnapekan nopeus ennen onnettomuutta liian kova – tilanteesta pyritään saamaan videotallenne

Poliisi sel­vit­tää, oliko Pot­na­pe­kan nopeus ennen on­net­to­muut­ta liian kova – ti­lan­tees­ta py­ri­tään saamaan vi­deo­tal­len­ne

27.07.2023 15:05 13
Tilaajille
Potnapekka lähti heti liikenteeseen ilman kaatunutta vaunua – kyytiin hypänneet turistit istuivat vaunun vastakkaisilla reunoilla tasapainon vuoksi: "Emme hätkähdä pienistä"

Pot­na­pek­ka lähti heti lii­ken­tee­seen ilman kaa­tu­nut­ta vaunua – kyytiin hy­pän­neet tu­ris­tit is­tui­vat vaunun vas­tak­kai­sil­la reu­noil­la ta­sa­pai­non vuoksi: "Emme hät­käh­dä pie­nis­tä"

25.07.2023 14:37 2
Tilaajille
Armoton puhuri puhalsi popcornit taivaan tuuliin ennen Sirkus Finlandian näytöstä Kaukovainiolla – Oulun alueen huvipuistot avaavat ovensa lauantaina

Armoton puhuri puhalsi pop­cor­nit taivaan tuuliin ennen Sirkus Fin­lan­dian näy­tös­tä Kau­ko­vai­niol­la – Oulun alueen hu­vi­puis­tot avaavat ovensa lauan­tai­na

26.05.2023 19:14 2
Tilaajille
Molemmat Oulun kaupunkijunat jatkavat liikennöintiään – Potnapekka ottaa vetovastuun reittiliikenteessä

Mo­lem­mat Oulun kau­pun­ki­ju­nat jat­ka­vat lii­ken­nöin­tiään – Pot­na­pek­ka ottaa ve­to­vas­tuun reit­ti­lii­ken­tees­sä

22.05.2023 06:30
Tilaajille
Laajennettu Vauhtipuisto aloittaa keväällä Hietasaaressa aivan uudessa, entistä paljon suuremmassa paikassa

Laa­jen­net­tu Vauh­ti­puis­to aloit­taa ke­vääl­lä Hie­ta­saa­res­sa aivan uu­des­sa, entistä paljon suu­rem­mas­sa pai­kas­sa

16.02.2023 18:00 19
Tilaajille
Oululainen Kalle Komulainen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauhtipuistolleen käy: "Tiukkaa on ollut, mutta perhe on auttanut jaksamaan vaikeuksien yli"

Ou­lu­lai­nen Kalle Ko­mu­lai­nen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauh­ti­puis­tol­leen käy: "Tiuk­kaa on ollut, mutta perhe on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­keuk­sien yli"

17.09.2021 08:00 12
Tilaajille
Nallikariin valmistuu täksi kesäksi uusi pysäköintialue – "Tavoitteena on, että autot eivät dominoi rantanäkymää"

Nal­li­ka­riin val­mis­tuu täksi kesäksi uusi py­sä­köin­ti­alue – "Ta­voit­tee­na on, että autot eivät dominoi ran­ta­nä­ky­mää"

31.03.2021 06:13 41