Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

ukkosmyrsky
Oulun seudulla ukkosrintama pysyi perjantaina maltillisena – kesämökki paloi salamaniskun seurauksena

Oulun seu­dul­la uk­kos­rin­ta­ma pysyi per­jan­tai­na mal­til­li­se­na – ke­sä­mök­ki paloi sa­la­man­is­kun seu­rauk­se­na

19.08.2022 22:07
Ukkosmyräkkään liittynyt kova tuuli kaatoi puita teiden varsille Kuusamon pohjoispuolella

Uk­kos­my­räk­kään liit­ty­nyt kova tuuli kaatoi puita teiden var­sil­le Kuu­sa­mon poh­jois­puo­lel­la

19.08.2022 21:34
Ukkonen kaatoi puita Jokilaaksojen alueella, Kalajoella salamanisku käräytti asuintalosta sähkölaitteita

Ukkonen kaatoi puita Jo­ki­laak­so­jen alueel­la, Ka­la­joel­la sa­la­man­is­ku kä­räyt­ti asuin­ta­los­ta säh­kö­lait­tei­ta

17.08.2022 23:17
Keskiviikon raju mutta lyhyen vierailun tehnyt ukkosrintama pyyhkäisi Oulun yli, vahingot jäivät pelättyä pienemmiksi

Kes­ki­vii­kon raju mutta lyhyen vie­rai­lun tehnyt uk­kos­rin­ta­ma pyyh­käi­si Oulun yli, va­hin­got jäivät pe­lät­tyä pie­nem­mik­si

17.08.2022 22:17 12
Junien kulkuun vaikuttavia myrskyhäiriöitä usealla rataosuudella, muutoksia myös Kontiomäki–Oulu-välillä

Junien kulkuun vai­kut­ta­via myrs­ky­häi­riöi­tä usealla ra­tao­suu­del­la, muu­tok­sia myös Kon­tio­mä­ki–Ou­lu-vä­lil­lä

17.08.2022 19:31
Etelästä Oulua lähestyvän uuden ukkosrintaman odotetaan saapuvan kello 20 jälkeen – Meteorologi uskoo sen heikentyvän matkalla

Ete­läs­tä Oulua lä­hes­ty­vän uuden uk­kos­rin­ta­man odo­te­taan saa­pu­van kello 20 jälkeen – Me­teo­ro­lo­gi uskoo sen hei­ken­ty­vän mat­kal­la

17.08.2022 17:16 16
Tilaajille
Haukiputaan poliisivankilalle ongelmia ukkosmyrskystä – Jos vian korjaaminen pitkittyy, poliisi joutuu miettimään putkassa olevien siirtämistä

Hau­ki­pu­taan po­lii­si­van­ki­lal­le on­gel­mia uk­kos­myrs­kys­tä – Jos vian kor­jaa­mi­nen pit­kit­tyy, poliisi joutuu miet­ti­mään put­kas­sa olevien siir­tä­mis­tä

17.08.2022 14:31
Tilaajille
Uudet ukkosrintamat ovat jo liikkumassa kohti Oulun seutua – myrskyyn voi myös liittyä trombeja ja syöksyvirtauksia

Uudet uk­kos­rin­ta­mat ovat jo liik­ku­mas­sa kohti Oulun seutua – myrs­kyyn voi myös liittyä trom­be­ja ja syök­sy­vir­tauk­sia

17.08.2022 12:14 5
Tilaajille
Pelastuslaitoksen myrsky-yön saldo Oulussa: Tulipaloja, salama iski ravintolan piippuun – näin paljon jäi autoja alikulkujen tulviin

Pe­las­tus­lai­tok­sen myrs­ky-yön saldo Ou­lus­sa: Tu­li­pa­lo­ja, salama iski ra­vin­to­lan piip­puun – näin paljon jäi autoja ali­kul­ku­jen tulviin

17.08.2022 16:38 35
Tilaajille
Raju ukkosmyrsky piiskasi tunteja Oulua, vettä tulvi kaduille eri puolilla kaupunkia – Salama sytytti talon katon Ritaharjussa, Talvikankaalla saattoi meloa kadulla

Raju uk­kos­myrs­ky piis­ka­si tunteja Oulua, vettä tulvi ka­duil­le eri puo­lil­la kau­pun­kia – Salama sytytti talon katon Ri­ta­har­jus­sa, Tal­vi­kan­kaal­la saattoi meloa kadulla

16.08.2022 23:28 127