Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Junien kulkuun vai­kut­ta­via myrs­ky­häi­riöi­tä usealla ra­tao­suu­del­la, muu­tok­sia myös Kon­tio­mä­ki–Ou­lu-vä­lil­lä

Helsinki

Myrsky on aiheuttanut vikatiloja rautatieliikenteessä usealla rataosuudella, tiedottaa rataliikennekeskus Fintraffic.

Haapamäki–Seinäjoki-rataosuudella junat korvataan toistaiseksi linja-autoilla ukkosen aiheuttaman vian vuoksi.

Seinäjoki–Parkano-välillä junat ovat noin 30–90 minuuttia myöhässä. Vikoja korjataan, eikä korjausarviota tällä hetkellä ole.

Kontiomäki–Oulu-välillä olevan sähköratavaurion vuoksi henkilöjunat korvataan linja-autoilla Kontiomäen ja Utajärven välillä.