Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

SKAL ry
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hä­pääs­töi­sen lii­ken­teen ja­ke­luinf­ra on puut­teel­lis­ta – haas­teen rat­ko­mi­nen aloi­tet­ta­va maa­kun­ta­kaa­va­ta­sos­ta

24.09.2023 06:00 2
Pellolainen Kuljetusliike Enbuska palkittiin vuoden pohjoissuomalaisena kuljetusyrityksenä, tulevaisuus näyttää valoisalta: "Nythän on uusia tehdashankkeita, niin hyvältä näyttää"

Pel­lo­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Enbuska pal­kit­tiin vuoden poh­jois­suo­ma­lai­se­na kul­je­tu­sy­ri­tyk­se­nä, tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Nythän on uusia teh­das­hank­kei­ta, niin hyvältä näyt­tää"

26.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käyt­tö­voi­ma­siir­ty­mä tehtävä kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti – kul­je­tus­ala on jo ollut vas­tuul­li­ses­ti mukana vä­hen­tä­mäs­sä pääs­tö­jä

15.02.2023 05:30 1
Tilaajille
Dieselin hinta vie alan ahtaalle – kuljetusalalla on vähennetty kalustoa ja pantu pillejä pussiin

Die­se­lin hinta vie alan ah­taal­le – kul­je­tus­alal­la on vä­hen­net­ty ka­lus­toa ja pantu pillejä pussiin

06.07.2022 10:28 18
Tilaajille
Logistiikka-alalle myönnetty 75 miljoonan tuki on hyvä alku, sanoo Oulussa vieraileva SKAL:n toimitusjohtaja – kuljetusyrittäjät ovat seisottaneet autojaan, sillä ajaminen ei kannata

Lo­gis­tiik­ka-alal­le myön­net­ty 75 mil­joo­nan tuki on hyvä alku, sanoo Oulussa vie­rai­le­va SKAL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja – kul­je­tus­yrit­tä­jät ovat sei­sot­ta­neet au­to­jaan, sillä aja­mi­nen ei kannata

01.04.2022 19:20 4
Tilaajille
Kainuulainen kuljetusliike M. Lähdesmäki on valittu vuoden pohjoissuomalaiseksi kuljetusyritykseksi – pieni yritys toiminut alalla jo 60 vuotta

Kai­nuu­lai­nen kul­je­tus­lii­ke M. Läh­des­mä­ki on valittu vuoden poh­jois­suo­ma­lai­sek­si kul­je­tus­yri­tyk­sek­si – pieni yritys toi­mi­nut alalla jo 60 vuotta

26.03.2022 18:00