Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Hietasaaren siirtolapuutarha
Oululaispariskunta rakentaa hirsimökkiä Hietasaaren uuteen siirtolapuutarhaan – 28 palstasta työt ovat käynnissä noin kymmenellä

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta ra­ken­taa hir­si­mök­kiä Hie­ta­saa­ren uuteen siir­to­la­puu­tar­haan – 28 pals­tas­ta työt ovat käyn­nis­sä noin kym­me­nel­lä

03.08.2023 06:10 11
Hietasaareen nousee sittenkin mökkejä – Oulun uuden siirtolapuutarhan rakentaminen alkaa, vaikka kaikki palstat eivät ole menneet kaupaksi

Hie­ta­saa­reen nousee sit­ten­kin mökkejä – Oulun uuden siir­to­la­puu­tar­han ra­ken­ta­mi­nen alkaa, vaikka kaikki palstat eivät ole menneet kau­pak­si

09.03.2023 18:30 54
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhalle haetaan lisää vuokralaisia, vapaana 10 palstaa – mökkejä päästään rakentamaan viimeistään kesällä 2023

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­hal­le haetaan lisää vuok­ra­lai­sia, vapaana 10 palstaa – mökkejä pääs­tään ra­ken­ta­maan vii­meis­tään kesällä 2023

12.04.2022 15:05 14
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarha sai jatkoaikaa varaukseensa, vesivessojen rakentaminen mökkeihin ei ole mahdollista

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha sai jat­ko­ai­kaa va­rauk­seen­sa, ve­si­ves­so­jen ra­ken­ta­mi­nen mök­kei­hin ei ole mah­dol­lis­ta

09.02.2022 18:19 17
Tilaajille
Osa palstan saaneista perunut varauksensa Hietasaaressa – yhdyskuntalautakunta palautti tulevan siirtolapuutarhan varausajan jatkamisen uudelleen valmisteltavaksi

Osa palstan saa­neis­ta perunut va­rauk­sen­sa Hie­ta­saa­res­sa – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti tulevan siir­to­la­puu­tar­han va­raus­ajan jat­ka­mi­sen uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si

30.11.2021 21:21 9
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhan rakennuspalstojen haut ovat avoinna, rakentajaa etsitään viidelle palstalle

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­han ra­ken­nus­pals­to­jen haut ovat avoin­na, ra­ken­ta­jaa et­si­tään vii­del­le pals­tal­le

22.03.2021 10:03 2
Hietasaaren loput siirtolapuutarhapalstat tulevat hakuun vuoden alussa – viisi palstaa osoitetaan yrityksille

Hie­ta­saa­ren loput siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat tulevat hakuun vuoden alussa – viisi palstaa osoi­te­taan yri­tyk­sil­le

08.12.2020 20:24 4
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhapalstat on arvottu – omasta mökistä haaveilleista reilu puolet jäi ilman

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat on arvottu – omasta mökistä haa­veil­leis­ta reilu puolet jäi ilman

28.08.2020 14:00 1
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhamökit saavat modernin ilmeen jyrkkine harjoineen - rakennukset poikkeavat selvästi huvila-alueen ilmeestä

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kit saavat mo­der­nin ilmeen jyrk­ki­ne har­joi­neen - ra­ken­nuk­set poik­kea­vat sel­väs­ti hu­vi­la-alueen il­mees­tä

11.06.2020 08:36 2
Tilaajille