Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Hietasaaren siirtolapuutarha
Hietasaaren siirtolapuutarhalle haetaan lisää vuokralaisia, vapaana 10 palstaa – mökkejä päästään rakentamaan viimeistään kesällä 2023

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­hal­le haetaan lisää vuok­ra­lai­sia, vapaana 10 palstaa – mökkejä pääs­tään ra­ken­ta­maan vii­meis­tään kesällä 2023

12.04.2022 15:05 14
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarha sai jatkoaikaa varaukseensa, vesivessojen rakentaminen mökkeihin ei ole mahdollista

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha sai jat­ko­ai­kaa va­rauk­seen­sa, ve­si­ves­so­jen ra­ken­ta­mi­nen mök­kei­hin ei ole mah­dol­lis­ta

09.02.2022 18:19 17
Tilaajille
Osa palstan saaneista perunut varauksensa Hietasaaressa – yhdyskuntalautakunta palautti tulevan siirtolapuutarhan varausajan jatkamisen uudelleen valmisteltavaksi

Osa palstan saa­neis­ta perunut va­rauk­sen­sa Hie­ta­saa­res­sa – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti tulevan siir­to­la­puu­tar­han va­raus­ajan jat­ka­mi­sen uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si

30.11.2021 21:21 9
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhan rakennuspalstojen haut ovat avoinna, rakentajaa etsitään viidelle palstalle

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­han ra­ken­nus­pals­to­jen haut ovat avoin­na, ra­ken­ta­jaa et­si­tään vii­del­le pals­tal­le

22.03.2021 10:03 2
Hietasaaren loput siirtolapuutarhapalstat tulevat hakuun vuoden alussa – viisi palstaa osoitetaan yrityksille

Hie­ta­saa­ren loput siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat tulevat hakuun vuoden alussa – viisi palstaa osoi­te­taan yri­tyk­sil­le

08.12.2020 20:24 4
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhapalstat on arvottu – omasta mökistä haaveilleista reilu puolet jäi ilman

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat on arvottu – omasta mökistä haa­veil­leis­ta reilu puolet jäi ilman

28.08.2020 14:00 1
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhamökit saavat modernin ilmeen jyrkkine harjoineen - rakennukset poikkeavat selvästi huvila-alueen ilmeestä

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kit saavat mo­der­nin ilmeen jyrk­ki­ne har­joi­neen - ra­ken­nuk­set poik­kea­vat sel­väs­ti hu­vi­la-alueen il­mees­tä

11.06.2020 08:36 2
Tilaajille