Koulutus: Par­tu­ri-kam­paa­moil­la on pula pä­te­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä

Panimot: Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Sähkönjakelu
Nivalassa laaja sähkönjakelun häiriö, pahimmillaan yli 2000 kotitaloutta ilman sähköä – vika maakaapelissa

Ni­va­las­sa laaja säh­kön­ja­ke­lun häiriö, pa­him­mil­laan yli 2000 ko­ti­ta­lout­ta ilman sähköä – vika maa­kaa­pe­lis­sa

08.10.2021 19:22 2
Kiimingin Huttukylässä tapahtui laaja sähkökatkos – pahimmillaan sähköt olivat poikki 1128 asiakkaalta

Kii­min­gin Hut­tu­ky­läs­sä ta­pah­tui laaja säh­kö­kat­kos – pa­him­mil­laan sähköt olivat poikki 1128 asiak­kaal­ta

25.07.2021 13:32
Lakimuutos asettaa tiukemmat rajat sähkön siirtohintojen korotuksiin ja jakeluyhtiöiden tuottoihin – uudistus voimaan jo elokuussa

La­ki­muu­tos asettaa tiu­kem­mat rajat sähkön siir­to­hin­to­jen ko­ro­tuk­siin ja ja­ke­lu­yh­tiöi­den tuot­toi­hin – uu­dis­tus voimaan jo elo­kuus­sa

15.07.2021 14:54 17
Tuhansia talouksia ilman sähköä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Koillismaalla – ongelmat jatkuneet tiistai-illasta keskiviikkopäivään saakka

Tu­han­sia ta­louk­sia ilman sähköä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – on­gel­mat jat­ku­neet tiis­tai-il­las­ta kes­ki­viik­ko­päi­vään saakka

23.06.2021 13:30 4
Kiimingin alueella kymmeniä kotitalouksia ilman sähköä poikki palaneen sähköpylvään vuoksi

Kii­min­gin alueel­la kym­me­niä ko­ti­ta­louk­sia ilman sähköä poikki pa­la­neen säh­kö­pyl­vään vuoksi

16.06.2021 08:17
Sähkönjakelu keskeytyi osittain Yli-Iissä – satoja asiakkaita sähköttömänä

Säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi osit­tain Yli-Iis­sä – satoja asiak­kai­ta säh­köt­tö­mä­nä

19.07.2020 12:52
Oulun Energian sähkönjakelu keskeytyi osittain Yli-Iissä – pahimmillaan satoja asiakkaita sähköttömänä

Oulun Ener­gian säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi osit­tain Yli-Iis­sä – pa­him­mil­laan satoja asiak­kai­ta säh­köt­tö­mä­nä

20.06.2020 16:10