MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Sähkönjakelu
Laaja sähkökatkos aiheutti tietoliikennevian Oulun keskustassa torstaina iltapäivällä

Laaja säh­kö­kat­kos ai­heut­ti tie­to­lii­ken­ne­vian Oulun kes­kus­tas­sa tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä

20.05.2022 16:41 18
Sähkökauppa Venäjältä keskeytyy lauantaina – Fingrid: Ei vaikuta sähkön riittävyyteen Suomessa

Säh­kö­kaup­pa Ve­nä­jäl­tä kes­key­tyy lauan­tai­na – Fing­rid: Ei vaikuta sähkön riit­tä­vyy­teen Suo­mes­sa

13.05.2022 19:00
Onko rakennusala äijäkulttuurin viimeinen linnake? Destian tiimipäällikkö, oululainen Kaisa Poikela kannustaa naisia alalle, joka on muutakin kuin vasaran paukuttamista pakkasessa

Onko ra­ken­nus­ala äi­jä­kult­tuu­rin vii­mei­nen lin­na­ke? Destian tii­mi­pääl­lik­kö, ou­lu­lai­nen Kaisa Poikela kan­nus­taa naisia alalle, joka on muu­ta­kin kuin vasaran pau­kut­ta­mis­ta pak­ka­ses­sa

18.03.2022 08:00 8
Tilaajille
Sähköt katkesivat useammaksi tunniksi sadoilta talouksilta Yli-Iin ja Iin alueella

Sähköt kat­ke­si­vat useam­mak­si tun­nik­si sa­doil­ta ta­louk­sil­ta Yli-Iin ja Iin alueel­la

18.02.2022 23:54
Nivalassa laaja sähkönjakelun häiriö, pahimmillaan yli 2000 kotitaloutta ilman sähköä – vika maakaapelissa

Ni­va­las­sa laaja säh­kön­ja­ke­lun häiriö, pa­him­mil­laan yli 2000 ko­ti­ta­lout­ta ilman sähköä – vika maa­kaa­pe­lis­sa

08.10.2021 19:22 2
Kiimingin Huttukylässä tapahtui laaja sähkökatkos – pahimmillaan sähköt olivat poikki 1128 asiakkaalta

Kii­min­gin Hut­tu­ky­läs­sä ta­pah­tui laaja säh­kö­kat­kos – pa­him­mil­laan sähköt olivat poikki 1128 asiak­kaal­ta

25.07.2021 13:32
Lakimuutos asettaa tiukemmat rajat sähkön siirtohintojen korotuksiin ja jakeluyhtiöiden tuottoihin – uudistus voimaan jo elokuussa

La­ki­muu­tos asettaa tiu­kem­mat rajat sähkön siir­to­hin­to­jen ko­ro­tuk­siin ja ja­ke­lu­yh­tiöi­den tuot­toi­hin – uu­dis­tus voimaan jo elo­kuus­sa

15.07.2021 14:54 17
Tuhansia talouksia ilman sähköä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Koillismaalla – ongelmat jatkuneet tiistai-illasta keskiviikkopäivään saakka

Tu­han­sia ta­louk­sia ilman sähköä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – on­gel­mat jat­ku­neet tiis­tai-il­las­ta kes­ki­viik­ko­päi­vään saakka

23.06.2021 13:30 4
Kiimingin alueella kymmeniä kotitalouksia ilman sähköä poikki palaneen sähköpylvään vuoksi

Kii­min­gin alueel­la kym­me­niä ko­ti­ta­louk­sia ilman sähköä poikki pa­la­neen säh­kö­pyl­vään vuoksi

16.06.2021 08:17
Sähkönjakelu keskeytyi osittain Yli-Iissä – satoja asiakkaita sähköttömänä

Säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi osit­tain Yli-Iis­sä – satoja asiak­kai­ta säh­köt­tö­mä­nä

19.07.2020 12:52
Oulun Energian sähkönjakelu keskeytyi osittain Yli-Iissä – pahimmillaan satoja asiakkaita sähköttömänä

Oulun Ener­gian säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi osit­tain Yli-Iis­sä – pa­him­mil­laan satoja asiak­kai­ta säh­köt­tö­mä­nä

20.06.2020 16:10